Workshop i Düsseldorf

Swedish Workshop för Centraleuropa ägde rum den 22 och 23 april i Düsseldorf. 69 företag från olika regioner i Sverige fanns på plats och hade under en intensiv dag möten med 49 turoperatörer från Centraleuropa. Köparna kom från Tyskland, Holland och Schweiz, varav de tyska köparna var i klar majoritet.

Stockholm var väl representerat. På plats fanns förutom Mona Andersson från oss, även representanter från Arlanda Express, Junibacken, Clarion Stockholm, Vasamuseet, Skansen, The Collector´s Hotels och Hotell Hellsten.

Turoperatörerna säljer alla typer av resor till Sverige; aktivitetsresor, rundresor med bil, gruppresor (med eller utan tema) och citybreaks. Stockholm erbjuds antingen i kombination med andra destinationer eller som citybreak, gärna med inslag av aktiviteter. Intresset för Stockholm är stort och de flesta turoperatörer har bra kunskap om vad Stockholm har att erbjuda. Våra Stockholmspartners var mycket nöjda med eventet och de möten de hade med turoperatörerna. Dagen före workshop hölls också seminarier om den tyska respektive holländska marknaden.

Några osäkra faktorer som kan påverka försäljningen till Stockholm inför sommaren är  den starka kronan, den generellt svaga ekonomin (speciellt i Holland) och den långa och kalla vintern, vilket gör att man gärna väljer garanterat varma destinationer.