What’s On i ny tappning!

Från och med den 1 januari i år så upphörde vi att producera What’s On Stockholm i tryckt form. Vi har istället tagit fram ett mer komprimerat och mer lättöverskådligt evenemangsblad som kommer att skickas ut i ett nyhetsbrev varje månad. Bladet kommer också att läggas upp här på bloggen varje månad, så att ni kan ta del av det och sprida det till alla hos er som på olika sätt möter våra besökare.

Klicka här för att ladda ner What’s On januari.

Som ett led i att dela med oss av vår kunskap och tillsammans med er ge bästa möjliga service till våra besökare, så skickar vi varje månad ut ett nyhetsbrev från Stockholm Tourist Center. Det nyhetsbrevet är riktat till de hos er som arbetar i fronten och dagligen möter och svarar på frågor om vad som är på gång i Stockholm eller vad besökarna ska hitta på under sitt besök. Vill du börja prenumerera på detta nyhetsbrev, skicka gärna ett mail till Hanna Sondell.