Visit Stockholms fokus 2017

Besöksnäringen är en av de snabbast växande och föränderliga branscherna. För oss på Visit Stockholm betyder det att vi gjort en hel del förändringar som gör att vi står väl rustade att möta ett nytt år.

För det första har vi satt ned foten kring vilket Stockholm vi kommunicerar. Vi marknadsför vår stad som Stockholm – the Capital of Scandinavia och vi är stolta för de värderingar som präglar Stockholm. Öppen. Jämlik. Inkluderande.

För det andra är Visit Stockholm stadens verktyg för kännedomsarbetet internationellt. Det betyder att vi kommer att bli stenhårda med att vårt uppdrag är att positionera Stockholm som stad. 

För det tredje är Visit Stockholm den naturliga samlande parten, som Destination Management Organisation är det vi som har och skall ha helikopterperspektivet. Vi kommer att ha en tät och regelbunden kontakt med Stockholms besöksnäring. 

För det fjärde tänker vi driva och starta projekt som utvecklar Stockholm som destination tillsammans med er aktörer. Ett av årets första projekt fokuserar på digitalisering – hur kan vi samverka för att förbättra upplevelsen av Stockholm som en digital stad i framkant? Ett annat projekt handlar om nya direktlinjer till Arlanda och ett tredje om att skjuta fram våra positioner i Kina. Vi stärker också vår förmåga att locka hit kongresser i ett projekt tillsammans med akademin.

För det femte tar Visit Stockholm en tydligare roll regionalt och nationellt. Vi har kommit överens med Visit Sweden om en ny gemensam strategi för att få fler internationella besökare till Stockholm. Vi skjuter också fram Stockholms positioner i en rad andra regionala och nationella sammanhang. 

Thomas Andersson, VD