Vill du bli Auktoriserad Stockholmsguide?

Under 2013 så är det två skolor, Plushögskolan och Travel Education Centre, som kommer att anordna guideutbildningar för dig som vill bli Auktoriserad Stockholmguide.

Båda utbildningarna är Diplomutbildningar och vi på Stockholm Visitors Board utfärdar en guidelegitimation till de kursdeltagare som genomfört och blivit godkända på någon av dessa utbildningar.

Läs mer om utbildningarna här:

Plushögskolan

Travel Education Centre