Uppföljning av StockholmDays

I fredags hade vi ett uppföljningsmöte på vårt kontor tillsammans med ett 20-tal av de partners som var med under StockholmDays. Vi redovisade resultatet från utvärderingarna och jämförde med tidigare år.

Några punkter från mötet:
– 97% av köparna som kom till StockholmDays uppgav att de var ”Mycket nöjda” med arrangemanget.

– Säljarna gav inte lika högt betyg på helheten, däremot gavs bättre omdömen om själva workshopen jämfört med tidigare år.

– 79% av köparna säger att deras uppfattning om Stockholm har förändrats till det bättre, vilket visar hur viktigt det är att de får komma hit!

Köparna har genom StockholmDays fått uppleva Stockholm på flera olika sätt. De har fått verktyg och kunskap för att kunna jobba med Stockholm och inte minst, inlett goda affärsrelationer med våra partners.

Förfrågningarna till följd av StockholmDays har redan börjat komma in. Vi gör löpande uppföljning på vad våra aktiviteter ger och vi är tacksamma för er hjälp.  Ett förslag inkom om att cc:a Chrille eller Hanna när en förfrågan kommer till följd av en aktivitet, som exempelvis StockholmDays, så att vi kan notera intresset för Stockholm i vår databas. Gör gärna det!

Kommande års StockholmDays
Nästa år kommer vi tillsammans med Visit Sweden att arrangera Swedish workshop i Stockholm. Detta är ett arrangemang för Leisure-segmentet. För MICE-segmentet planerar Stockholm Convention Bureau ett samarbete med MICE Boat – en workshop som äger rum på ett Siljalinefartyg mellan Stockholm och Tallin i juni 2014. Vi kommer i samband med detta, även att arrangera en famtrip för de ca 50 tyska kunder som kommer.

Utöver dessa två arrangemang, är förslaget att vi gör ett mindre StockholmDays för utvalda kunder under juli månad. StockholmDays-Summer Lite!

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Stockholm Convention Bureau, http://meetingplanner.visitstockholm.com/Our-Services/Our-team/