The Meetings Show UK

Den 9-11 juli 2013 deltog Stockholm Convention Bureau på The Meetings Show UK. Vi ställde ut i en gemensam monter tillsammans med Swedish Lapland, Luleå, Malmö och Göteborg convention bureaux. Sammanlagt hade vi dryga 140 möten varav Stockholm hade i särklass flest.

Hosted Buyers från hela Europa var där, både från företagsmötessegmentet och segmentet internationella organisationer. Vår känsla är att vi lyckades attrahera ett ganska stort antal kommande företagsmöten, och ett par, tre europeiska kongresser.