Swedish workshop i Ryssland

En del i vår bearbetning på den ryska marknaden är vårt deltagande på de årliga workshoparna i St Petersburg och Moskva, som i år ägde rum första veckan i oktober. I samband med workshopen i Moskva anordnades även ett kvällsevent för partners och inbjudna ryska gäster. Allting var mycket välarrangerat och organiserat av VisitSwedens ryska kontor.

Den här gången var vi 25 Stockholmspartners som deltog och tillsammans genomförde vi över åttahundra möten med ett hundratal ryska företag i varje stad. Det är fantastiskt med så många duktiga Stockholmsföretag som bearbetar den ryska marknaden, det ger Stockholm stor genomslagskraft och uppmärksamhet.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för Stockholm och ser en potential från den ryska marknaden samt ett ökat intresse från övriga regioner och CIS-länder. Det syns också i besöksstatistiken, där Ryssland fortsatt visar positiva siffror.