Stockholm utsedd till Sveriges främsta Idrottskommun

Stadens satsning på nya arenor och på att värva internationella evenemang samt det genomarbetade idrottspolitiska programmet är några av anledningarna till att tidningen Sport & Affärer utsett Stockholm till Sveriges främsta Idrottskommun 2014. Utmärkelsen tillkännagavs under Sport & Affärers dag ”Professionell idrott” i Umeå den 6 oktober, där även pris för delkategorierna Årets elitidrottskommun, Årets breddidrottskommun och Årets eventkommun delades ut.

Sport & Affärer kommenterar sin ranking så här: Huvudlistan toppas i år av Stockholm utifrån sina styrkor inom det idrottspolitiska programmet som beskriver målsättningarna för breddidrotten, bra breddidrottsstöd, relativt bra elitidrott, mycket goda arenatillgångar för nationella och internationella idrottsevent samt att Stockholm är en duktig genomförare av större idrottsevent.

 – Evenemang är en viktig del av stadens vision 2030 och det är därför mycket glädjande att branschen redan nu lönar vår satsning på att värva internationella idrottsevenemang. Vår styrka är det goda samarbetet mellan arenorna, besöksnäringen och idrottsförvaltningen, säger Peter Lindqvist, VD Stockholm Visitors Board

I motiveringen lyfter Sport &Affärer också fram det tydliga  folkhälsoperspektivet för bredd- och motionsidrott

– Det är glädjande att vi uppmärksammas för vårt arbete att öka den fysiska aktiviteten hos Stockholmare och särskilt nå de grupper som i mindre utsträckning idrottar än andra, säger Olof Öhman, förvaltningschef, idrottsförvaltningen i Stockholm.