Stockholm ökar med 7 % till och med maj i år

Under maj gjordes 1 136 000 övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var knappt 15 000 fler (+1 %) än under samma månad 2013. Då bör man även ha i åtanke att vi för maj månad i fjol noterade rekordsiffror och en uppgång på 12 % jämfört med 2012. Till och med maj har Stockholm ökat med 7% jämfört med föregående år.

För alla boendeformer var övernattningarna under maj fler än i fjol. Uppgången räknat i procent var störst för camping (+14 %).

Svenska gästnätter steg under månaden med 1 % och utländska med 2 %. Svenska gäster gjorde något färre övernattningar på hotell, men ökade på campingplatser och vandrarhem. Övernattningar av besökare från Norden och övriga Europa sjönk med vardera 3 %. Sett till hela året har dock nordiska besökare gjort 6 % fler övernattningar än 2013, medan ökningstakten från övriga Europa stannar vid 3 %.

Många viktiga målgrupper utvecklades positivt. Hit hör Danmark, Finland Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, USA och Indien. För tex Norge, Tyskland, Schweiz, Ryssland och Kina noteras färre gästnätter än under maj 2013.

Klicka här för att läsa hela rapporten för maj!

Klicka här för att läsa tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.