Stockholm Cruise Network roadshow i USA

En tydlig strategi i marknadsföringen av Stockholm som internationell kryssningsdestination är att maximera antalet turnarounds i Stockholm.  Det innebär att vi vill att så många kryssningspassagerare som möjligt väljer att påbörja eller avsluta sin kryssning i Stockholm, då det bidrar till ökade intäkter i form av exempelvis hotellövernattningar, shopping och restaurangbesök.

Som en del i den strategin har vi valt att bearbeta de största kryssningsagenterna i USA. Den 20-24 oktober genomförde därför Stockholm Cruise Network tillsammans med VisitSweden och Stockholmspartners (Elite, Sheraton, Marriott och Grand Hotel) för tredje gången en så kallad roadshow i Chicago och Atlanta.

Under veckan träffade vi totalt 130 kryssningsagenter från nätverken Virtuoso, Signature och Ensemble, som alla är inriktade mot en köpstark amerikansk kryssningsmålgrupp.

Syftet med resan var dels att bibehålla, men framförallt att ytterligare öka intresset för Stockholm som kryssningsdestination. Glädjande nog kunde vi konstatera att många redan nu har bokningar inför nästa säsong.

Har du frågor om Stockholm Cruise Network eller kryssningsdestinationen Stockholm, kontakta gärna Claudia Quas.