Roadshows, mässor och workshops under hösten 2014

Under hösten har vi gjort en rad marknadsaktiviteter med fokus att locka fler privatresenärer att välja Stockholm. Stockholm är populärt och intresset är stort men vi måste jobba på att ytterligare öka kännedomen och stärka imagen av Stockholm som citybreak destination.

Nedan kan du läsa om ett urval av höstens nedslag i Europa, Kina och USA.

Incoming-workshop i Köpenhamn

Incomingföretagen i Köpenhamn bidrar med stora volymer gästnätter till Stockholm från många olika marknader. För att nätverka bland både nya och befintliga kontakter samt presentera nyheter deltog vi för fjärde året i rad på denna workshop i Köpenhamn, arrangerad av YourAgent. De flesta incomingföretagen/DMC:erna i Köpenhamn deltog och vi hade möten med samtliga.

World Routes i Chicago 

I september var det dags för World Routes, som denna gång ägde rum i Chicago. Tillsammans med Swedavia byggde vi under 3 dagar relationer och ”speed-datade” med flygbolag från världens alla hörn. Vi deltog också på seminarier om trender och tendenser och utbytte erfarenheter med andra turistorganisationer och flygplatser. Intressanta och lärorika dagar.

Swedish Workshop i Ryssland, St Petersburg och Moskva

I oktober deltog vi tillsammans med många Stockholmspartners på Swedish Workshop i Ryssland. Förutom att bearbeta nya och gamla kontakter var det ett bra forum att uppdatera oss om lägessituationen för det ryska säljledet. I samband med workshopen i Moskva anordnades även ett kvällsevent för partners och inbjudna ryska gäster. Allting var mycket välarrangerat av VisitSwedens ryska kontor.

Roadshow i USA, Stockholm Cruise Network

Den 20-24 oktober genomförde Stockholm Cruise Network tillsammans med VisitSweden och Stockholmspartners (Elite, Sheraton, Marriott och Grand Hotel) för tredje gången en roadshow i Chicago och Atlanta.

Under veckan träffade vi totalt 130 kryssningsagenter från nätverken Virtuoso, Signature och Ensemble, som alla är inriktade mot en köpstark amerikansk kryssningsmålgrupp.

Scandinavian Workshop i New York

I slutet av oktober reste vi tillsammans med Vasamuseet, ABBA the Museum och Hotell Hellsten till New York för att delta på Scandinavian Workshop. Den anordnas årligen av de skandinaviska turistråden i USA för att ge nordamerikanska och kanadensiska reseköpare och skandinaviska företag i besöksnäringen en möjlighet att träffas och knyta kontakter. Resandet till Stockholm från Nordamerika har tagit rejäl fart efter några tuffa år och intresset för Stockholm var stort. Det var ett antal nya aktörer med på workshopen denna gång, framförallt från Kanada och det var en lyckad workshop med många och bra möten.

Taste of Stockholm PR event i  Los Angeles

Som ett resultat av Norwegians direktlinjer till LA och San Fransisco öppnas nya möjligheter för resandet från USAs västkust. För att känna LA-borna på pulsen och bygga varumärket och kännedomen om Stockholm anordnade vi tillsammans med Norwegian och VisitSweden två PR event i Los Angeles i oktober riktat mot press och säljled där vi bjudit in relevant media, turoperatörer och agenter under två kvällar. Matscenen i Stockholm är hett i USA för närvarande och för att dra fördel av den trenden hade vi med våra fantastiska kockar från Gastrologik som bjöd på en välkomponerad och uppskattad meny. Kvällarna var tänkta att ge en hint av vad Stockholm och Sverige kan erbjuda, och av allt att döma gav det mersmak, eventen var mycket lyckade.

Scandinavian Workshop i Kina, Shanghai, Guangzhou och Peking

Efter två år av renodlade svenska workshopar i Kina arrangerades Scandinavian Workshop 2014 tillsammans av VisitSweden och Scandinavian Tourist Board. Vi deltog tillsammans med skandinaviska partners, flygbolag, rederier, incomingföretag och Vasamuset i alla tre städerna. Workshoparna besöktes totalt av över fyrahundra representanter från säljled och media. I samband med workshoparna genomfördes också destinationsseminarier för turoperatörer  och media. Intresset för Stockholm är stort och vi kunde se en tydlig trend av ökade förfrågningar gällande Stockholm som destination för individuellt resande i premiumsegmentet.

Luxury Travel Exchange

Stockholm Cruise Network var för första gången representerade på Luxury Travel Exchange i december. LTE var en mycket välordnad workshop med enbart kvalitativa byråer vars målgrupper finns i premiumsegmentet.