Resebloggare – Framtidens påverkansfaktorer?

evaharordet_640x315_sergels

Att resebloggare får mer och mer uppmärksamhet och fokus är det nog ingen inom vår bransch som har missat. Huruvida det som de åstadkommer ger resultat och hur man på bästa sätt skall hantera och arbeta med dessa bloggare råder det däremot delade meningar om och bland vissa av våra konkurrerande städer är detta med bloggare fortfarande helt outforskad mark.

Resemässan ITB i Berlin, där vi deltog tidigare i år, har blivit en viktig mötesplats även för resebloggare. Där fanns en dedikerad monter enbart till det som kallas e-travel där det under hela mässan hölls seminarier och paneler runt det ämnet och där många av dessa resebloggare samlades.

”Resebloggosfären” växer snabbt och det blir allt viktigare för de som anser sig vara etablerade bloggare att kunna skilja sig från den stora massan av små, nystartade bloggar. En trend är därför att man  börjar samla sig i så kallade ”bloggkollektiv” där flera bloggare med olika inriktning organiserar sig för att ha en gemensam plattform gentemot bland annat oss som destinationsbolag. En utveckling är att erbjudandet från bloggare går från att röra endast bloggar och social media till bland annat copywrite-tjänster, bild- och videoproduktion, samt framtagande och genomförande av hela kampanjkoncept.

Ett ämne som det pratas mer och mer om och som engagerar många är huruvida bloggare ska få betalt för att skriva om en destination eller inte. Det höjs röster från de största och mest inflytelserika bloggarna med önskemål om ersättning. Det finns ingen riktig praxis runt detta ännu och vi liksom många av våra kollegor bland destinationsbolag känner oss fortfarande fram kring hanteringen av denna fråga. Det vanligaste är att man som destinationsbolag inte betalar för ett ”vanligt” bloggbesök då det likställs med vilket journalistbesök som helst, men att om man anlitar ett av bloggkollektiven för att stötta upp en kampanj eller liknande så utgår ersättning för det. Det här är något vi diskuterar internt för att se hur vi skall förhålla oss till och hantera framöver.

Vår ambition är att vi skall vara bäst bland våra konkurrerande städers destinationsmarknadsföringsbolag på att hantera bloggare. Sedan ett år tillbaka arbetar Emilia Geijer som primär bloggkontakt  hos oss, detta för att vi så snabbt som möjligt skall få en bra kunskap och överblick över hur dessa bloggare arbetar och vad dom eventuellt kan tillföra Stockholm som besöksdestination. Har ni frågor gällande detta ämne så är ni välkomna att kontakta Emilia Geijer på emilia.geijer@stockholm.se

Vi kommer inom kort att få tillfälle att återkomma till detta ämne här på vår partnerblogg!

Bifogat hittar ni som vanligt en uppdaterad aktivitetslista för de kommande tre månaderna. Klicka här!

Hälsningar Eva
Chef Privatresor