Rekordstark ökning av utländska gästnätter i januari!

Under januari ökade de utländska gästnätterna i Stockholm med 14 procent jämfört med samma period förra året. Gästnätter som rapporterats in med nationalitet ”ospecificerad” är dock störst.

Såhär säger Eva Camél Fuglseth, Chef Privatresor:

Med tanke på den starka ökningen av gästnätter under förra året är det glädjande att kunna konstatera att även det nya året inleds positivt med mycket starka övernattningssiffror.

Med tanke på det oroliga läget i Ryssland så var en nedgång av ryska gästnätter förväntad och landade på -30%.

Januari visar även att gruppen ”ospecificerat” genererar flest antal kommersiella övernattningar! Vi måste komma tillrätta med det stora mörkertal som råder runt våra besökare för att kunna dra trovärdiga slutsatser, utvärdera insatser och lägga hållbara marknadsstrategier.

Nationalitetsstatistiken rapporteras in av hotellen i Stockholm och vår vädjan är att i mycket högre utsträckning definiera och sedan rapportera in gästernas nationalitet.

Klicka här för att läsa hela rapporten för januari och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.