Rekordnöjda besökare på nya Stockholm Visitor Center!

Årligen genomförs en undersökning på Stockholm Visitor Center för att mäta och säkerställa kvalitén på service och utbud. Utöver viktig information om varifrån besökarna kommer och vilken typ av information de söker under sitt besök, mäter vi också en sammantagen kundnöjdhet av måttet ”NKI” Nöjd-Kund-Index.

Vid årets undersökning, gjord av Mind Research, uppgår Nöjd-Kund-Index till otroliga 89. Detta är en ökning med 3 procentenheter från den tidigare toppnoteringen från 2013. Ett slumpmässigt urval av besökare intervjuas för att ta reda på hur väl vi lyckas uppfylla kundernas önskemål och vad vi kan förbättra för att få ännu nöjdare kunder.

Så här säger Truls Månsson på Mind Research:

”Det är anmärkningsvärt att Stockholm Visitor Center lyckats förbättra sig stadigt under de år vi har genomfört mätningar. Ökningen är stegvis och linjär, vilket tyder på att de anställda är målmedvetna och verkligen jobbar med kundfokus, dvs. att hela tiden förbättra leveransen och upplevelsen för kunden”.

Så här säger Sabine Dubreuil, Turistbyråchef på Stockholm Visitor Center:

”Vi har definierat värdskapet som en viktig del av marknadsföringen av Stockholm. Att få besökare att känna sig välkomna inte bara till oss på Stockholm Visitor Center  utan till Stockholm – The Capital of Scandinavia, och att bidra till att vistelsen överträffar besökarens förväntningar är det som motiverar oss att år efter år leverera turistinformation i världsklass. Vi är en av pusselbitarna som bidrar till en Destination i Världsklass och vårt jobb är att sprida kärleken till Stockholm. Varje dag, riktigt bra!”