Rekorddeltagande på frukostmöte

Under vårt sista frukostmöte innan sommaren blev det tydligt att ryska besökare intresserar och engagerar. Mötet handlade om morgondagens ryska resenärer och ett rekordstort antal deltagare dök upp på Rica Hotel Stockholm för att få mer information och kunskap om denna spännande målgrupp.

Att ryska besökare är viktiga för Stockholm råder det inget tvivel om. Gästnätter från Ryssland ökar mer än genomsnittet för Stockholm. Det är en målgrupp som har stor köpkraft och även ett resmönster som sammanfaller i större utsträckning med vår lågsäsong än andra grupper. Ryska besökare är därför en målgrupp som vi bedömer har stor potential att hjälpa oss nå vårt tillväxtmål till 2020.

Vi har tillsammans med partners bearbetat den ryska marknaden sedan 2002 och det är en prioriterad marknad i vår marknadsföring av Stockholm mot privatresesegmentet.

För att få bästa möjliga effekt av våra marknadsföringsinsatser i Ryssland så har vi valt att samarbeta med VisitSweden med lokalkontor i Moskva. Under frukostmötet höll de en intressant presentation och gav handfasta råd och tips om hur man bearbetar den ryska marknaden.

 

 

Du hittar hela presentationen här: Morgondagens ryska resenärer

För mer inspiration, frågor och information om de olika möjligheterna att synas på den ryska marknaden kontakta Lotta Andersson.