OS – ett lyft för besöksnäringen

Royal_Palace_Sprint_6_Photo_Henrik_Trygg_High-res

Det är väl känt att de olympiska spelen ger positiva samhällsekonomiska effekter, inte minst via besöksnäringen. Det gäller såväl för perioden före, under som efter evenemanget. Stockholm skulle få en kraftfull exponering som ger stora möjligheter att öka attraktionskraften både som besöksmål för turism och etableringsplats för företagande. Som VD för Visit Stockholm gläds jag därför åt att vi i Stockholms stad nu förbereder en intresseanmälan, det skulle få stora effekter på Stockholms besöksnäring.

Motiven för att utreda en ansökan om att hålla vinter-OS och Paralympics 2026 bottnar främst i att Stockholm är en idrotts- och evenemangsstad. Vi har de senaste tio fått en allt större erfarenhet av att arrangera stora och framgångsrika nationella och internationella evenemang.

Lika viktigt är det att Stockholms näringsliv i samband med spelen får ett skyltfönster mot omvärlden och i och med det får vi en möjlighet att lyfta fram våra styrkor; innovationskraft, hållbarhetslösningar, och tech.

Förutom en skjuts i besöksnäringen och arbetstillfällen finns tydliga mervärden för stockholmarna. Ett OS skulle bidra till social hållbarhet och ett ökat fokus på tillgänglighet för alla, inte minst tack vare Paralympics som hålls efter vinterspelen.

Olympiska kommitténs mål stämmer väl överens med Stockholms ambitioner om social, ekonomisk, miljömässig och demokratisk hållbarhet. Vi har därför en möjlighet att skapa de mest hållbara vinterspelen någonsin och därför bli en internationell ledstjärna.

Resultatet skulle kunna bli ett OS som kan vara en förebild, där fokus ligger på att förena ett riktigt bra genomfört evenemang med en så stor omsorg som möjligt om människors välbefinnande och jordens ändliga resurser. Det skulle verkligen ligga i linje med stadens mål om att vara en ledande hållbar evenemangsstad.

Thomas Andersson, VD