Nya etikregler påverkar medicinska möten

Compliance_till-bloggenDen 23 september arrangerade Stockholm Visitors Board ett välbesökt frukostseminarium om de nya etikreglerna kring möten där läkemedelsbolagen är delaktiga. Reglerna kommer att påverka alla medicinska möten framöver, det vet vi. Frågan är bara, exakt hur? Kan vi förbereda oss på något sätt?

2015 introduceras nya regler för läkemedelsbolagen som innebär att de måste bli mer transparenta och offentligt redovisa vem man bjuder, på vad och till vilket pris Hur kommer detta påverka delegatantalet på kongresserna?  Hur påverkas kongressarrangörers beslut om var kongresserna ska hållas?  Detta är komplexa frågor som vi bör följa utvecklingen av.

”Vi hoppas att alla ni som deltog vid vårt seminarium fick lite bättre inblick i vad de nya reglerna innebär. Vi anser att det är viktigt att så många som möjligt informeras och utbildas i ämnet. Om vi alla är medvetna om problematiken, kan vi i Stockholm gemensamt hitta lösningar och på så vis vända förändringarna till vår fördel”, säger Karin Mäntymäki, chef för Stockholm Convention Bureau.

Vi kommer med all säkerhet att återkomma till ämnet längre fram, kanske när vi sett lite mer av effekterna under 2015.

Under seminariet fick vi lyssna till Anna Frick från Novartis i Schweiz, Rikard Pellas från LIF och Carola Skoog från MCI.

Se frukostseminarium del 1, här »
Se frukostseminarium del 2, här »