Namaste från Indien!

De sista två åren har vi sett en enorm tillväxt i antalet besökare från Indien i alla kategorier; turister, studenter och expats. Indien har bubblat upp som vår 12:e största marknad sett till utländska hotell-gästnätter och nosar då och då på 10:e platsen. Som Eva nämnt i tidigare inlägg är Indien en marknad vi tittar på alltmer. Inom samarbetsprojektet Connect Sweden arbetar vi tillsammans med bl a Swedavia och VisitSweden för att säkra nya direktlinjer till Stockholm från strategiska städer och marknader, och Delhi i Indien är hett på vår lista.SatteIndien_beskuren

För att lära oss mer om landet, Indiernas resvanor och preferenser samt deras intresse för Stockholm och Sverige och hur vi kan matcha deras efterfrågan, deltog vi tillsammans med Swedish Lapland, Icehotel och våra partners Viking Line, Scandinavian Perspectives och Vasamuseet på SATTE Travel Show i Delhi den 29-31 januari.

Det var en ögonöppnare och väldigt givande. Vi fick en del antaganden bekräftade, men vi kom också hem med nya infallsvinklar och perspektiv på möjligheterna och inte minst ett antal mycket värdefulla kontakter att jobba vidare med.

Intresset för Sverige och Stockholm var väldigt stort, ofta i kombination med övriga skandinaviska länder för en rundresa, men också som ett enskilt resmål. Vår monter var välbesökt och det var en konstant strid ström av uppskattningsvis ett par hundra besökare i montern. Naturligtvis hade besökarna olika stor potential att sälja, men samtliga hade ett stort intresse av att lära sig mer för att kunna möta efterfrågan från sina kunder som frågat efter att besöka vår exotiska del av världen.

Att det som lockar mest är vår rena luft och vackra natur anade vi, men att man ser Stockholm och Sverige som en stor potentiell honeymoon-destination och att enskilda resenärer reser som mest under vår lågsäsong gör Indien än mer intressant. Något förvånande var också att man generellt efterfrågade mycket aktiviteter, alltifrån fiske och paddling till rib-båtar och där är Stockholm och Sverige återigen en perfekt match.