Frukostmöte – Morgondagens ryska resenärer

Välkommen till vårt frukostmöte med fokus på Ryssland.

God tillgänglighet och korta restider gör Ryssland till en viktig och intressant närmarknad. De ryska övernattningarna i Stockholm har ökat stabilt under flera år och idag står Stockholm för 55 procent av alla ryska övernattningar i Sverige. Stockholm tar dessutom emot hundratusentals ryska dagbesökare som kommer med färjorna från Finland och nu även från St Petersburg.

De ryska besökarnas resmönster är intressant då de matchar Stockholms generella lågsäsongsperioder och är en av de besökargrupper som spenderar mest under sina besök.

Stockholm Visitors Board samarbetar med Visit Sweden i marknadsföringen av Stockholm i Ryssland. Tillsammans vill vi dela med oss av våra erfarenheter om den ryska marknaden, dess potential, trender och kultur. Vi vill dessutom berätta om kommande projekt och om hur du som företag på bästa sätt möter våra ryska besökares behov.

Tid och plats: Torsdag 30/5 kl 8-9, Rica Hotel Slöjdgatan, Grand Café Klara. Klicka här för att anmäla dig till frukostmötet.

Varmt välkomna!