Fortsatt positiv utveckling för besöksnäringen i Stockholm

Under juli månad hade Stockholm närmare 1,4 miljoner gästnätter. Det är 92 000 gästnätter fler än samma månad, vilket motsvarar en ökning med 7 %. Hittills har närmare 6,69 miljoner kommersiella gästnätter gjorts i länet, vilket motsvarar en ökning med 8 %. All time high.

Ökningen under juli månad kommer framförallt från internationella gäster. För målgrupper från övriga Europa och övriga världen ökade antalet gästnätter med 11 respektive 20 procent. Juli visar också på en positiv utveckling för de stora marknaderna: Tyskland (+2%), Storbritannien (+19%), USA +10%), Italien (+21%) och Spanien (+38 %).

Juli är den största turistmånaden i Stockholm. Och efter tre år av svag utveckling i Stockholm för juli månad är det glädjande att se en sådan kraftig utveckling i år

Stockholm fortsätter att stärka sin position som motorn i svensk besöksnäring. Utvecklingen i Sverige som helhet låg på -1 % i juli och hittills i år på +2 %.

Klicka här för att läsa hela rapporten för juli och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.