Fem procents ökning i november

Nu har den samlade besöksstatistiken med siffror tom november 2012 kommit ut. Stockholms Län 858 000 gästnätter, vilket är en ökning med 5 procent i jämförelse med samma månad föregående år. Hittills i år har Stockholm haft 10,1 miljoner gästnätter på länets boendeanläggningar, hotell, vandrarhem, stugbyar och privatförmedlade stugor och lägenheter.

Uppgången under månaden var lokaliserad till staden, medan övriga länet backade något. Såväl svenska som utländska besökare steg – med 6 % respektive 4 %. Liksom under året som helhet var det besökare som var i staden privat som genererade fler uthyrda hotellrum.

Av större utländska målgrupper var månaden negativ för alla nordiska länder, men betydligt mer positiv för övriga Europa och världen utanför Europa. Italien (+59 %),

Storbritannien (+8 %), Ryssland (+13 %) och USA (+13 %) visar på utvecklingen av några viktiga marknader.

Antalet sålda rum på länets hotell steg med 2 % jämfört med samma månad 2011. 62,6 % av hotellrummen i länet var uthyrda under månaden.

Ett uthyrt rum i länet kostade i genomsnitt 1 117 kr, 8 kr lägre än i fjol. Hotellens intäkter för sålda rum steg ändå till 633 miljoner kronor, varav 453 miljoner kronor spenderades i staden.

Hela rapporten finns att ladda ner här, där vi också löpande lägger upp besöksstatistiken.