Compliance Rules – vad är det för nå´t?

Pharma Codex har ju ”varit” i ropet under flera år nu, och vi har börjat vänja oss vid detta begrepp. Nu följer Compliance Rules – alltså de regelverk som ligger till grund för att Pharma Codex uppfylls.

Det handlar i mångt och mycket om att farmaföretagen offentligt skall redovisa hur mycket pengar individuella Health Care Professionals (HCP) har mottagit för resor, boende, kongressavgifter, föreläsningsarvode etc.

En grupp revenue managers och representanter för Stockholm Convention Bureau deltog i april i ett informations- och utbildningsseminarium i Wien för att få bättre grepp om vad detta kommer att innebära för destinationer i allmänhet och anläggningar och hotell i synnerhet. Kort summering: JA, det kommer att ha inverkan på hur vi kan/skall agera.

Mer om detta kommer att redovisas på ett förlängt frukostseminarium den 23 september 2014 på 7A Centralen. Tips: Det är bra om både hotelldirektör och revenue manager kommer, samt övriga personer som är intresserade från bl a mötesanläggningar och större bankettanläggningar. Inbjudan kommer!