Stockholm Tourist Center flyttar utomhus

Visste du att vi på sommaren välkomnar Stockholms besökare även ute i kryssningshamnarna och med cyklande turistinformatörer på stan? I år har vi dessutom passat på att flytta ut extra tidigt, då Stockholm verkligen sprudlar av evenemang och besökare just nu!

Välkommen till vår utbildning i Stockholmskunskap

Under en intensiv utbildningsdag erbjuder vi dig och dina medarbetare en möjlighet att lära mer om Stockholm och de frågor våra besökare förväntar sig att få svar på.

Bra service är den enskilt största konkurrensfördelen i en verksamhet som riktar sig till besökare. En förutsättning för att kunna ge serviceupplevelser utöver det vanliga är god lokalkännedom. Vi delar under utbildningen med oss av våra egna erfarenheter och tips, visar nya sidor av vår stad och de upplevelser som erbjuds. En central del under dagen handlar också om värdskap. Hur man på olika sätt kan vara en del av att förmedla Stockholms varumärke till våra besökare och därmed bidra till att stärka både sin egen och destinationens attraktionskraft inför framtiden. Vår populära Stockholmsutbildning riktar sig till frontpersonal inom alla branscher där man möter besökare. Till exempel hotell, turistbyråer, flygplatser, handeln och attraktioner.

Aktuella kursdatum: 23 och 24 april samt 7 maj.
Pris: 1 995 kr, exkl. moms. I utbildningen ingår även bland annat sightseeing med auktoriserad Stockholmsguide, lunch, kaffe samt kursmaterial. Alla kursdeltagare får dessutom ett Stockholmskort värde 495 kr.

Notera att anmälan är bindande. Utbildningsdagen pågår mellan ca kl 08.30-18.00. Detaljerat program skickas ut till deltagarna ca en vecka innan utbildningen.

Antalet deltagare är begränsat. Senaste dag för anmälan är 2 april.

Om du har frågor kontakta oss gärna på mail: stockholmsutbildning@stockholm.se

Klicka här för att anmäla dig eller dina medarbetare! 

Den typiska besökaren på turistbyrån, vem är hen?

”Han är en man från Tyskland, mellan 36 – 50 år och har rest till Stockholm för nöje. Det är inte första gången han kliver in på en Turistbyrå när han är utomlands och efter sitt besök på Stockholm Tourist Center är han nöjd och har fått uträttat det han ville…”

Så ser den typiska besökaren ut på Stockholm Tourist Center enligt den undersökning som gjordes hos oss i juli 2012. Ett slumpmässigt urval av besökare intervjuades för att ta reda på hur väl vi lyckas uppfylla kundernas önskemål och vad vi kan förbättra för att få ännu nöjdare kunder.

Efter undersökningen har vi förutom värdefull information om vad vi kan förbättra också fått NKI värdet (Nöjd-Kund-Index) 84. Det är vi fantastiskt stolta över! Ett normalt NKI för företag och organisationer i Sverige ligger på mellan 65 – 70 och en kommentar från Mind Research som genomfört undersökningen har varit ”Först av allt bör personalen uppmärksammas och berömmas för det utmärkta resultatet. De uppmätta värdena är några av de högsta vi sett under de 19 år vi analyserat data”.

Vi tror att en stor anledning till det höga resultatet och en förutsättning för att ge bra kundservice är ett bra samarbete med partners och representanter från besöksnäringen i Stockholm. Vi gör över 150 studiebesök per år och vill passa på att tacka er som tagit emot eller kommer ta emot oss framöver. Ni ger oss den värdefulla informationen vi behöver i vårt arbete mot Stockholms besökare.

Ta gärna kontakt med Sabine Dubreuil om du vill veta mer om de besökare som kommer till oss på Stockholm Tourist Center.