Stockholm benchmarkar

sth_0016_Low-res

Som en del i vårt dagliga arbete följer vi på Visit Stockholm kontinuerligt olika städer och hur de arbetar med både investeringsfrämjande och besöksfrämjande. De fem städer som vi valt ut och håller lite extra koll på är Amsterdam, Berlin, Hamburg, Köpenhamn och London. Dessa har valts ut utifrån likheter med oss i Stockholm på grund av hur de är organiserade och hur de jobbar för att vara attraktiva, men också utifrån hur företag och besökare resonerar inför sitt beslut om att åka hit eller etablera sig här.

Förra veckan släppte European Cities Marketing siffror preliminära siffror för utvecklingen förra året. Europeiska städer ökade med 3,6 procent i genomsnitt och Stockholm växte med 4,1 procent som jag skrivit om tidigare. Jämfört med de städer vi benchmarkar med klättrade Hamburg med 5,5 procent, medan utvecklingen i Köpenhamn (upp 4 procent) och i Berlin (upp 2,7 procent) var lite sämre än Stockholm. Amsterdam ökade med 7 procent vilket gör att Stockholm sannolikt tappar till plats 12 i Europa när den definitiva rapporten kommer i juni.

Förra veckan deltog vi också på ett av European Cities Marketings årliga möten i Gdansk tillsammans med kollegor från över 60-talet städer runt om i Europa. Temat för mötet vad ”Strategizing the DMO of the future” och det är helt klart många andra städer som står inför samma utmaningar som oss i Stockholm. Förändrade målgrupper, resemönster, bokningsbeteenden, digitaliseringen, delningsekonomin och lokalbefolkningens inställning till turister i den egna staden är utmaningar som är allas vår vardag. Vi följer utvecklingen för att förändra och utvecklas som destinationsbolag för att utveckla hela destinationen Stockholm. Vi ska fortsätta att vara relevanta för er i besöksnäringen, det är en av våra främsta uppgifter både nu och framåt.

Den slutgiltiga ECM Benchmark Report för 2016 släpps i juni, så vi lär få anledning att återkomma till hur Stockholm står sig i den Europeiska konkurrensen på kort och lång sikt.

Mer information här:

http://www.europeancitiesmarketing.com/research/reports-and-studies/ecm-benchmarking-report/

http://en.calameo.com/read/000674014470e94f01b29?bkcode=000674014470e94f01b29&bgcolor=efefef

Thomas Andersson, VD

Stockholm motorn i Sveriges besöksnäring – 13,5 miljoner gästnätter under 2016

Christmas_Market_Old Town_Photo_Jeppe Wikström_Low-res

2016 blev ett rekordår för Stockholms besöksnäring med drygt 13,5 miljoner gästnätter vilket gav en total ökning på mer än +4%. Årets sista månad ökade de internationella gästnätterna med +14%.

De internationella besöken i Stockholm stod för en ökning på +4,6% och de nationella besöken stod för +3,8% jämfört med året innan. De största marknaderna ligger, liksom förra året oförändrade i toppen, Tyskland, Storbritannien och USA. Kina står för den största ökningen under året, +37%, en marknad som Stockholm har arbetat aktivt för att nå.

– Jag är stolt och glad över att Stockholm är så attraktivt på den internationella marknaden, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Ett målmedvetet arbete har gett resultat och det är viktigt att vi vågar fortsätta satsa, det visar inte minst succén med Eurovision. Staden ska fortsätta bidra till att besöksnäringen har de allra bästa förutsättningarna och med den här ökningen kommer vi närmare vårt mål att vara en av Europas tio främsta besöksdestinationer.

– Det här visar att vi tillsammans med hela besöksnäringen lyckats positionera Stockholm som en öppen och välkomnande stad, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm. Under kommande åren ska vi inkludera fler aktörer och vässa arbetet med Stockholm som ett alternativt resmål som inte bara står för design och god mat, utan för tech, jämställdhet och människors lika värde.

Läs hela rapporten

För mer information, kontakta:

Karin Wanngård: kontakta pressjouren tel +46 (0) 761 22 92 35
Sabina von Greyerz, PR Manager Visit Stockholm , tel +46 (0) 8 508 280 69

1,1 miljoner gästnätter i november i Stockholm

Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var en ökning med 5 % jämfört med förra året.

De utländska övernattningarna minskade med 3 %. Cirka 74 % av övernattningarna kom från inhemska övernattningar som ökade med 8 % jämfört med november 2015.

De nordiska övernattningarna minskade totalt med 2 % jämfört med november 2015. Norge hade flest övernattningar, något som minskade med 7 %, följt av Finland, som ökade i sin tur med 5 %. För de övriga Europeiska länderna exklusive Norden minskade antalet gästnätter med 1 %.

– Jag är glad att vi ligger över 1 miljon gästnätter per månad, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Det är viktigt för besöksnäringen och hela Stockholms ekonomi.

– Vi ligger stabilt över en miljon gästnätter, det är mycket glädjande, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm.

I Stockholms län har genomsnittspriset för en hotellnatt ökat sedan samma månad 2015, även hotellens intäkter har ökat jämfört med i fjol.

Läs mer i rapporten här.

Utländska övernattningar ökade med 3% i Stockholm

Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var en ökning med 5 % jämfört med oktober 2015. De utländska övernattningarna stod för 3%, det visar besöksstatistiken för oktober månad.

Av de nordiska övernattningarna står Finland för en ökning om 10%. Norge, som har flest gästnätter totalt sett minskade med 1%. För de övriga Europeiska länderna exklusive Norden ökade antalet gästnätter med 8 %. Flest övernattningar stod Storbritannien, plus 11 %, samt Tyskland, plus 14 %, för.

– Det är en bra ökning för en lågsäsongsmånad, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Oktobers siffror visar att Stockholm står starkt på en internationell marknad. Därför hoppas jag på ett bra helårsresultat, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm.

Klicka här för att läsa hela rapporten för oktober och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Fler kinesiska besökare till Stockholm

Foto: instagram.com/visitstockholmDe kinesiska besökarna fortsätter att öka i Stockholm, det visar besöksstatistiken för september månad. Kina är en av de största marknaderna för besöksnäringen och +23% visar siffrorna för denna månad. Generellt sett går antalet internationella besökare ner med -2%, men totalen för Stockholm visar +2% då de nationella besökarna ökar.

Under september månad registrerades över 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län.  De största marknaderna i Stockholm denna månad är Tyskland, UK, USA, Norge, Finland och Kina.

– En totalsumma på +2% för Stockholm i september är mycket bra, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Vi bearbetar den kinesiska marknaden och jag är inte förvånad över den positiva trenden. Det är bra siffror för Stockholm i september, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm. Förra året hade vi stora kongresser som lockade delegater till nästan 100 000 internationella gästnätter, därför  var det extra bra siffror då.

De nordiska gästnätterna minskade med -13% under månaden. Antalet gästnätter ökade för icke-europeiska länder med 2 %. USA stod för flest gästnätter vilka ökade med 11 % jämfört med september 2015.

Klicka här för att läsa hela rapporten för september och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Fler internationella besökare sommaren 2016 i Stockholm

Sommaren 2016 gav en ökning på + 2% för internationella gästnätter i Stockholm, i antal är det över 40 000 gäster. De utländska besökarna fortsätter att öka samtidigt som svenska besökare minskar. Totalt sett ger det en ökning om +1%.

Sommaren 2015 hade Stockholm en mycket stor internationell tillväxttakt på +13% procent. Nu visar siffrorna för denna sommar att tillväxten står stadigt även efter förra årets stora ökning. Att 2016 var en mycket bra sommar visar sig även i besökssiffror för Arlanda, Gröna Lund och Vasamuseet som alla har haft rekord.

– Stockholm står starkt, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Det är tydligt när vi nu toppar förra sommarens fantastiska besöksnäringssiffror.

– Jag är mycket glad över att vi har en positiv och hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholm, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm.

För de europeiska länderna exklusive Norden ökade antalet gästnätter med +4 %, flest övernattningar stod Tyskland och Storbritannien för, en ökning med +3% respektive +19%. Antalet gästnätter ökade även för icke-europeiska länder, +13 %. USA stod för flest gästnätter och ökade med 4 % jämfört med sommaren 2015.

Med sommaren 2016 avses juni till och med augusti.

Klicka här för att läsa hela rapporten för sommaren och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Antalet internationella gästnätter i Stockholm fortsätter att öka

Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det är de utländska besökarna som fortsätter att öka samtidigt som svenska besökare minskar.

Totalt sett minskade besöken med -3% i jämförelse med samma månad förra året. Nordiska övernattningar minskade med 33 %, men för de övriga Europeiska länderna ökade antalet gästnätter med 10 %. De marknader av de topp 15 största marknader som har ökat mest i juli är Kina +57%, UK +20%, Tyskland +19% , Spanien +17%, USA +14%.

2 354 000 passagerare reste till eller från Stockholm Arlanda Airport under juli, vilket är den högsta noteringen någonsin för samma månad på landets största flygplats och en ökning med 7 procent jämfört med juli förra året.

– Jag är glad att Stockholm står starkt på den internationella marknaden. Det är också glädjande att Arlanda fortsatt har en mycket positiv utveckling och allt mer går mot att vara en internationell hub och storflygplats, det är bra för Stockholm och den fortsatta tillväxten. Säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Jag är mycket glad över att vi fortsätter att vinna mark på den kinesiska marknaden. Det är en stor marknad som kan växa ännu mer med strategisk bearbetning från oss. säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm. Jag är också glad över att vi behåller ökningen från internationella besökare trots att vi förra året hade ett mycket stort nordiskt möte i juli med över 100 000 gästnätter som då genererade en ökning på 20%.

Klicka här för att läsa hela rapporten för juli och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Utomeuropeiska besökare står för den största ökningen av gästnätter i Stockholm i juni

Det är de internationella besökarna som återigen står för den största tillväxten av gästnätter under juni månad. Denna månad står gäster som kommer utanför Europa för de största ökningarna, med en sammanlagd tillväxt på 8 procent. USA, Brasilien och Kina med +29% ökar stort sedan samma månad förra året.

Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var en ökning med 3 % jämfört med juni månad förra året.

– Det är roligt att vi ser en så stor framgång på den kinesiska marknaden, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm. Vi är duktiga på att välkomna kinesiska besökare i Stockholm och har arbetat strategiskt med det, bland annat inom samarbetsprojektet Chinavia. Vad som också bidrar till framgången är att vi fått direktflyg till Stockholm från Hongkong.

– Stockholm har mycket att erbjuda och jag är glad att vi ökar på den kinesiska marknaden, det visar att vi att stärker vår position som en av Europas populäraste besöksdestinationer, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

De största marknaderna i juni jämfört med förra året var USA +9%, Storbritannien +22%, Spanien +13%, Brasilien +16% och Kina +29%

Klicka här för att läsa hela rapporten för juni och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

1,2 miljoner gästnätter i Stockholm i maj

Det är de internationella gästerna som återigen står för den största tillväxten av gästnätter under maj månad. Flest övernattningar stod Tyskland, plus 9 %, samt Storbritannien, plus 25 %, för. De utländska gästnätterna ökade med 11%, samma ökning som för hela perioden januari- maj.

Maj är generellt en av de månader som är bäst för möten och kongresser. Nu har också kryssningssäsongen startat på allvar. Maj är även en bra månad för citybreak-resandet som har hög koppling till den internationella positioneringen av Stockholm.

– Än en gång ser vi resultat av positioneringsarbetet av Stockholm i världen, säger Karin Mäntymäki, tf vd för Visit Stockholm. Jag är glad över att så många väljer att komma hit en tid då Stockholm blomstrar.

I Stockholms län har genomsnittspriset för en hotellnatt ökat sedan samma månad 2015, även hotellens intäkter har ökat jämfört med i fjol. Största marknaderna i maj var Tyskland, UK, USA, Norge och Finland.

Klicka här för att läsa hela rapporten för maj och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Över en miljon gästnätter i Stockholm i april

Återigen ökar den internationella gästnattsstatistiken för Stockholm, under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter. Denna gång är det besökare utanför Europas gränser som står för den största ökningen med totalt 25%, jämfört med samma månad förra året.

Gästnattsstatistiken ökade totalt med 16% jämfört med förra året i april. Det svenska resandet stod för en ökning om 19% vilket kan förklaras medbland annat flera stora konserter under april, tex Mariah Carey (Globen), Dixie Chicks (Hovet), Adele (Tele2 Arena). I april gick också trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan och Women’s Health Half Marathon av stapeln.

 – Vi jobbar långsiktigt och målmedvetet med Stockholms varumärke som utmärker sig internationellt, säger Karin Wanngård, (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Därför är det glädjande att se bra resultat, det visar att Stockholms attraktionskraft som besöksstad ökar allt mer.

Största marknaderna i april var England, Tyskland, Norge, USA och Finland.

Läs mer i rapporten här.

Klicka här för att läsa tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.