Bra tips för att välkomna kinesiska besökare till Stockholm

Under flera år har vi tillsammans med VisitSweden bearbetat den kinesiska marknaden i syfte att få fler kinesiska besökare till Stockholm. Parallellt med detta har vi även deltagit i ett Skandinaviskt samarbetsprojekt som har letts av Wonderful Copenhagen, kallat Chinavia. En del av projektet har syftat till att bland annat göra Köpenhamn och Stockholm ”China ready”, dvs. att förbättra och anpassa den skandinaviska servicen till de kinesiska besökarnas behov. 

The-Chinavia-China-Kit---Visitcopenhagen_320

För några veckor sedan bjöd vi in till ett kunskapsseminarium, främst riktat till de som jobbar på hotell och på olika sätt möter våra kinesiska besökare, en ”China Ready Crash Course”. Ett 60-tal personer kom och Signe och Philip från Wonderful Copenhagen gav oss insikt i den kinesiska kulturen, deras resebeteenden, deras förväntningar på service och upplevelser samt vad vi kan göra för att Stockholm ska bli ännu bättre och mer välkomnande för kinesiska besökare.

Chinavia-projektet har arbetat fram tips och praktiska verktyg för hotell, attraktioner, butiker och restauranger, de kan ni ta del av här! Mer information om projektet och andra tips om den kinesiska marknaden, som exempelvis kalender med de kinesiska helgdagarna hittar ni på www.chinavia.se

Under våren kommer verktygen att ytterligare anpassas för Stockholm. För frågor och mer information gällande aktiviteter på den kinesiska marknaden kontakta Lotta Andersson.

Resebloggare – Framtidens påverkansfaktorer?

evaharordet_640x315_sergels

Att resebloggare får mer och mer uppmärksamhet och fokus är det nog ingen inom vår bransch som har missat. Huruvida det som de åstadkommer ger resultat och hur man på bästa sätt skall hantera och arbeta med dessa bloggare råder det däremot delade meningar om och bland vissa av våra konkurrerande städer är detta med bloggare fortfarande helt outforskad mark.

Resemässan ITB i Berlin, där vi deltog tidigare i år, har blivit en viktig mötesplats även för resebloggare. Där fanns en dedikerad monter enbart till det som kallas e-travel där det under hela mässan hölls seminarier och paneler runt det ämnet och där många av dessa resebloggare samlades.

”Resebloggosfären” växer snabbt och det blir allt viktigare för de som anser sig vara etablerade bloggare att kunna skilja sig från den stora massan av små, nystartade bloggar. En trend är därför att man  börjar samla sig i så kallade ”bloggkollektiv” där flera bloggare med olika inriktning organiserar sig för att ha en gemensam plattform gentemot bland annat oss som destinationsbolag. En utveckling är att erbjudandet från bloggare går från att röra endast bloggar och social media till bland annat copywrite-tjänster, bild- och videoproduktion, samt framtagande och genomförande av hela kampanjkoncept.

Ett ämne som det pratas mer och mer om och som engagerar många är huruvida bloggare ska få betalt för att skriva om en destination eller inte. Det höjs röster från de största och mest inflytelserika bloggarna med önskemål om ersättning. Det finns ingen riktig praxis runt detta ännu och vi liksom många av våra kollegor bland destinationsbolag känner oss fortfarande fram kring hanteringen av denna fråga. Det vanligaste är att man som destinationsbolag inte betalar för ett ”vanligt” bloggbesök då det likställs med vilket journalistbesök som helst, men att om man anlitar ett av bloggkollektiven för att stötta upp en kampanj eller liknande så utgår ersättning för det. Det här är något vi diskuterar internt för att se hur vi skall förhålla oss till och hantera framöver.

Vår ambition är att vi skall vara bäst bland våra konkurrerande städers destinationsmarknadsföringsbolag på att hantera bloggare. Sedan ett år tillbaka arbetar Emilia Geijer som primär bloggkontakt  hos oss, detta för att vi så snabbt som möjligt skall få en bra kunskap och överblick över hur dessa bloggare arbetar och vad dom eventuellt kan tillföra Stockholm som besöksdestination. Har ni frågor gällande detta ämne så är ni välkomna att kontakta Emilia Geijer på emilia.geijer@stockholm.se

Vi kommer inom kort att få tillfälle att återkomma till detta ämne här på vår partnerblogg!

Bifogat hittar ni som vanligt en uppdaterad aktivitetslista för de kommande tre månaderna. Klicka här!

Hälsningar Eva
Chef Privatresor

Stockholmsguiden 2015 är här!

Stockholmsguiden har inför 2015 utökats med fler antal sidor och förbättrats ytterligare innehållsmässigt. Guiden består i år av 40 sidor med utökat utrymme för skärgård, mat och evenemangssidor. Vi har även tagit hjälp av våra fans och följare i sociala medier och bett dem om deras bästa Stockholmstips.

omslag_finala_640

Stockholmsguiden finns i åtta språkversioner: svenska, engelska, tyska, ryska, finska, spanska, franska samt italienska.

Guiden kommer att finnas på Stockholm Visitor Center i Kulturhuset och på platser i Stockholm där många besökare passerar, som Arlanda, Skavsta, färjeterminalerna och på hotellen.

Stockholmsguiden används även vid marknadsföringsaktiviteter och samarbeten internationellt och delas även ut i samband med kongresser under året. Guiden har också skickats ut till över 200 distributionsplatser i Stockholm.

Här kan du ladda ner de olika språkversionerna av guiden samt beställa exemplar kostnadsfritt.

Har du frågor om Stockholmsguiden kontakta gärna Pär Svensson.

ITB – världens största mässa och mötesplats för besöksnäringen

Den 4-8 mars deltog vi tillsammans med partners på ITB i Berlin. ITB hade i år 175 000 besökare, varav 115 000 var fackbesökare. Fler än 10 000 researrangörer och 186 länder fanns representerade, vilket är en ökning av antalet besökare och utställare jämfört med 2014.

Stockholm och Sverige var som tidigare år en del av den nordiska montern. VisitSweden samordnade de svenska utställarna och vi hade tillsammans med några av Stockholms attraktioner en del i montern. ”The Stockholm corner” representerades av ABBA The Museum, Vasamuseet, Junibacken, Skansen och Tom Tits.

itb1_320Under torsdagen arrangerades ett pressevent tillsammans med de andra nordiska länderna och från Sveriges sida var det Stockholm och ABBA The Museum som kommunicerades. Vi valde att fokusera på Stockholms ökning av tyska gästnätter på hela 13% och Stockholms kulturella utbud. Abba The Museums nyhet i muséet skapade stor förväntan och intresse hos media. 66 journalister kom till pressevent. Gunilla Backman stod för underhållningen och Ing-Marie Halling och Mathias Hansson från Abba The Museum fanns på plats för enskilda intervjuer. Vi var mycket nöjda med det stora intresset och uppslutningen. Svenska ambassaden bjöd även in till ett Sverige-event för alla utställare och utvald media.

Vi hade många förbokade möten, men ännu fler spontanbesök från både säljled, media och branschkollegor. Vi tar med oss att Stockholm är populärt och att man ”pratar” om Stockholm i många olika kanaler och skilda områden. Vi fick också med oss flera nya idéer, samarbeten och pressförfrågningar hem.

itb2_320Stockholm fanns även representerat på ITBs Pink Pavillion, en utställningsdel dedikerad för bearbetning av HBT-segmentet. Stockholm Gay & Lesbian Network fanns på plats under både fack- och konsumentdagarna och vi fick bekräftat att det finns ett väldigt stort intresse för Stockholm och Eurogames Stockholm 2015. Tyskarna är den näst största nationaliteten av anmälda deltagare.

ITB är också en viktig möteplats för internationella resebloggare så Emilia var på plats för att nätverka samt för att ta del av seminarieprogrammet om E-travel. Vi hade också möten med olika bloggkollektiv som kom med spännande förfrågningar, och vi kommer att titta på hur vi bättre kan integrera sociala kanaler i vår marknadsföring.

Att vara på plats på ITB bekräftade att intresset för Stockholm är stort och att mässan är en viktig mötesplats och ett bra forum för trendspaning och omvärldsbevakning.

Rekordstark ökning av utländska gästnätter i januari!

Under januari ökade de utländska gästnätterna i Stockholm med 14 procent jämfört med samma period förra året. Gästnätter som rapporterats in med nationalitet ”ospecificerad” är dock störst.

Såhär säger Eva Camél Fuglseth, Chef Privatresor:

Med tanke på den starka ökningen av gästnätter under förra året är det glädjande att kunna konstatera att även det nya året inleds positivt med mycket starka övernattningssiffror.

Med tanke på det oroliga läget i Ryssland så var en nedgång av ryska gästnätter förväntad och landade på -30%.

Januari visar även att gruppen ”ospecificerat” genererar flest antal kommersiella övernattningar! Vi måste komma tillrätta med det stora mörkertal som råder runt våra besökare för att kunna dra trovärdiga slutsatser, utvärdera insatser och lägga hållbara marknadsstrategier.

Nationalitetsstatistiken rapporteras in av hotellen i Stockholm och vår vädjan är att i mycket högre utsträckning definiera och sedan rapportera in gästernas nationalitet.

Klicka här för att läsa hela rapporten för januari och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Stockholmskortet läggs ned 2016

I måndagens Dagens Nyheter säger finansborgarrådet Karin Wanngård och Thomas Andersson att SLs planerade prishöjning gör att Stockholmskortet läggs ned.

Läs mer här!

Så här kommenterar Eva Camel, Chef Privatresor:

– Det är med sorg i hjärtat vi har tagit beslutet att lägga ner Stockholmskortet 2016. Stockholmskortet har använts som ett strategiskt marknadsföringsverktyg i den internationella marknadsföringen av Stockholm. Syftet är att stimulera till fler besök på stadens muséer och attraktioner samt visa Stockholm som en lättillgänglig och prisvärd stad.

En av anledningarna till att köpa Stockholmskortet har varit resorna med SL. I slutet av förra året aviserade SL en kraftig höjning av de ersättningsnivåer vi tidigare betalat till SL. Höjningen som aviserats gör att ekonomin i Stockholmskortet inte går ihop och efter många och långa samtal med SL där vi inte kunnat mötas kan vi konstatera att detta får stora konsekvenser för Stockholmskortet.

Kommer Stockholmskortet att läggas ned?
Stockholmskortet kommer att finnas kvar till försäljning under 2015, men läggs ned 2016.

Vad är anledningen?
Anledningen till nedläggningen är SLs prishöjning.

Vad händer nu?
Försäljningen fortsätter som vanligt under 2015. De medverkande museerna och attraktionerna samt återförsäljare kommer att kontaktas de närmaste veckorna för ytterligare information.

Vid frågor, kontakta Eva Camel.

Premiär för vår nya kampanjplattform

Som vi har nämnt tidigare har vi under den senaste tiden arbetat med att ta fram en plattform för att kunna driva egna kampanjer på Visitstockholm.com. Nu har det blivit dags att lansera premiärkampanjen i det här upplägget och först ut är en kampanj med påsktema.

Grundtanken är att vi på ett smidigt sätt ska kunna driva egna webbkampanjer i en plattform som vi kan fylla med stockholmsinspiration utifrån olika teman. Upplägget gör att vi snabbt kan skapa stora, såväl som mindre kampanjer, som anpassas för utvalda språk, intressen och marknader. Kampanjerna blir en del av Visitstockholm.com och drar på så vis fördel av den inarbetade adressen och knyts naturligt ihop med vår grafiska profil.

Så här säger Jonas Alvin, projektledare på privatresor:

– När vi nu gör vår första kampanj i det här utförandet gör vi det tillsammans med ett antal erbjudanden från våra partners. Planen är att vidareutveckla det här konceptet och genom riktade satsningar nå ut med inspiration och skräddarsydda partnererbjudanden, där vi ser att det får största möjliga genomslag.

Den aktuella påskkampanjen hittar du här och den kommer främst att marknadsföras gentemot huvudstadsregionerna i nordvästra Europa genom annonsering i sociala medier.

Karin har ordet – En kongressvärld i förändring

Karin_Conventions_320Året har börjat i en rasande fart och vi har redan varit ute och flugit och flängt en del.

Christian har varit på roadshow i USA tillsammans med några av våra partners; Marriott, Münchenbryggeriet och DMC Sweden. Den här gången besökte vi Atlanta, Ft Lauderdale och Miami. Vi ser en klart uppåtgående trend för USA-marknaden, framförallt gällande incentiveresor. En del i detta är självklart den ökade tillgängligheten i och med att Norwegian nu har startat sin direktflyglinje mellan Ft Lauderdale och Stockholm. Resan resulterade också i två artiklar i Prevue Magazine och Sun Sentinel, som är Ft Lauderdales och södra Floridas största dagstidning.

Convene är en nystartad workshop i Vilnius där endast utställare från Baltikum och Skandinavien får delta och som samlar många köpare från Tyskland och Holland. Vi var med för andra året i rad och märkte av ett fortsatt stort intresse för Stockholm och hoppas på fler utställare från Stockholm till nästa år.

Vi har också varit i Holland på en säljresa, deltagit på en mässa för holländska MICE-köpare i Amsterdam tillsammans med Artipelag och Clarion och Hanna är just nu i Cannes på en workshop med brittiska och tyska köpare. Dessutom har vi under de första två månaderna mottagit flertalet organisationer på site inspection här i Stockholm.

I början av februari deltog jag på EMEC, MPI:s europeiska möte. Kongressen, med ca 300 deltagare, ägde rum på en helt ny anläggning i Krakow, en stad som nu satsar en hel del på att attrahera möten. Det pratades mycket om att företagens budgetar för möten nu är tillbaka på ungefär samma nivåer som innan finanskrisen, men att mer ska rymmas inom budgeten – man vill få ut mer av mötet, man är mer kritisk och ROI är ännu mer i fokus.

Jag har även varit i Berlin tillsammans med Stockholmsmässan. Där träffade vi bl a K.I.T. och CPO Hanser, två kongressorganisatörer som har många stora möten. Vi åkte hem med en hel del information som vi kommer att ha nytta av i vårt fortsatta arbete att attrahera de stora kongresserna.

Det jag har reflekterat över under mina nedslag på olika ställen i Europa under den senaste tiden och efter att ha samtalat med och intervjuat ett antal olika kongressorganisationer, är att det händer en del nya saker inom kongressvärlden just nu och här kommer ett par exempel.

Europeiska kongresser har under åren fått allt fler delegater från Asien och Mellanöstern. Anledningen är bland annat att de europeiska kongresserna har haft en hög vetenskaplig nivå, samt att det generellt inte är lika hårda visumregler i Europa som i exempelvis USA. Nu börjar en del europeiska organisationer därför att titta mer och mer mot Asien och arrangera möten där. En del har redan börjat ta ”the best of” från sitt europeiska möte och gör något av det i Asien, en del tittar till och med på att lägga in en asiatisk destination i sin rotation. Långt ifrån alla tänker så här, men det är ändå något intressant som håller på att hända. Anledningen är att det finns mer pengar att hämta på dessa ”nya” destinationer. Sponsorerna når nya marknader och flera destinationer går in och stöttar kongresser ekonomiskt för att de ska komma dit.

Unga läkare och forskare önskar andra typer av mötesformat, mer interaktivt och mer diskussioner. Detta påverkar vilken typ av lokaler eller anläggningar som efterfrågas. Man vill kunna vara mer flexibel och ett måste är att det finns fungerande wifi.

Detta innebär både faror och möjligheter för Stockholm. Jag vet inte om vi ska dra alltför stora växlar på det här med att en del kongresser sneglar österut, men det är klart att det skulle kunna innebära ökad konkurrens. Men när det kommer till flexibla mötesanläggningar och kreativa möteslösningar, då har Stockholm mycket att erbjuda!

Den här veckan samlas alla ICCAs skandinaviska medlemmar i Uppsala för att utbyta erfarenheter och lära oss mer av varandra. Jag hoppas och tror att jag kommer att träffa några av er där.

Hälsningar, Karin
Chef Stockholm Convention Bureau

För fullständiga kontaktuppgifter till oss alla klicka här!

Klicka här för att se aktivitetslistan för mars-maj!

Pressresa under Stockholm Design Week

Varje år i samband med Stockholm Furniture Fair anordnar vi en pressresa tillsammans med Svenska Institutet och Stockholmsmässan. Vi bjuder in journalister från internationell designpress och har ett gemensamt program där vi självklart besöker mässan, men också sammanför dem med några av de kreativa talanger som designstockholm kan stoltsera med. I år fanns bland annat tyska H.O.M.E., brittiska Wallpaper och Elle Decor från både Japan och Indien bland de inbjudna. Sammanlagt välkomnade vi 45 journalister från 21 olika länder.

Under två dagar fick våra gäster besöka bland annat arkitektbyrån Marge, Örnsbergsauktionen, den nya designutställningen på Kulturhuset samt fick en föreläsning om svensk designhistoria av Cilla Robach, rektor på Beckmans.

IMG_5098Claesson Koivisto Rune bjöd in oss till sin studio samma dag som de lanserade sin nya kollektion.

IMG_5147

Sista kvällen teamade Note Design ihop sig med Aveqia och lät oss laga mat inspirerad av några av möblerna i deras nya kollektion.

Programmet är alltid väldigt späckat med många korta besök, men journalisterna uppskattar att vi tar med dem till personer och platser de annars aldrig hade kommit till eller ens vetat om att de fanns. Själva får vi chansen att visa att upp den bubblade kreativitet som finns i Stockholm hos både etablerade och nya designers och formgivare. Den här pressresan är en tradition vi gärna fortsätter med.