82% fler kinesiska gästnätter i Stockholm i januari

Trygg_VinterVy_0352_Low-res

Den första månaden på året visar en ökning av det totala antalet gästnätter med +10% jämfört med året innan. Dessutom står Stockholm starkt på den kinesiska marknaden med en stor ökning.

De internationella besöken i Stockholm stod för en ökning på +10% och de nationella besöken stod för +11% under januari, jämfört med året innan. Kina står för den största ökningen med +82% fler antal kommersiella gästnätter.

– Det är en positiv utveckling som visar att vårt arbete ger resultat. Besöksnäringen är oerhört viktig för jobben och tillväxten i Stockholm, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Visit Stockholm har jobbat länge för att positionera Stockholm i Kina, och nu ser vi resultat som motiverar oss att fortsätta säger Thomas Andersson, vd. Det är en satsning som vi vill göra tillsammans med besöksnäringen. Det kinesiska nyåret inföll i januari och vi ser hur viktigt det är att positionera Stockholm på andra marknader med högtider som infaller på andra tider än våra. Det är också viktigt att vi har fått en direktlinje till Hong Kong, och att vi får fler direktlinjer i framtiden.

För mer information, kontakta:
Karin Wanngård: +46 (0) 76 122 92 35
Sabina von Greyerz, PR Manager Visit Stockholm: +46 (0) 8 508 280 69

OS – ett lyft för besöksnäringen

Royal_Palace_Sprint_6_Photo_Henrik_Trygg_High-res

Det är väl känt att de olympiska spelen ger positiva samhällsekonomiska effekter, inte minst via besöksnäringen. Det gäller såväl för perioden före, under som efter evenemanget. Stockholm skulle få en kraftfull exponering som ger stora möjligheter att öka attraktionskraften både som besöksmål för turism och etableringsplats för företagande. Som VD för Visit Stockholm gläds jag därför åt att vi i Stockholms stad nu förbereder en intresseanmälan, det skulle få stora effekter på Stockholms besöksnäring.

Motiven för att utreda en ansökan om att hålla vinter-OS och Paralympics 2026 bottnar främst i att Stockholm är en idrotts- och evenemangsstad. Vi har de senaste tio fått en allt större erfarenhet av att arrangera stora och framgångsrika nationella och internationella evenemang.

Lika viktigt är det att Stockholms näringsliv i samband med spelen får ett skyltfönster mot omvärlden och i och med det får vi en möjlighet att lyfta fram våra styrkor; innovationskraft, hållbarhetslösningar, och tech.

Förutom en skjuts i besöksnäringen och arbetstillfällen finns tydliga mervärden för stockholmarna. Ett OS skulle bidra till social hållbarhet och ett ökat fokus på tillgänglighet för alla, inte minst tack vare Paralympics som hålls efter vinterspelen.

Olympiska kommitténs mål stämmer väl överens med Stockholms ambitioner om social, ekonomisk, miljömässig och demokratisk hållbarhet. Vi har därför en möjlighet att skapa de mest hållbara vinterspelen någonsin och därför bli en internationell ledstjärna.

Resultatet skulle kunna bli ett OS som kan vara en förebild, där fokus ligger på att förena ett riktigt bra genomfört evenemang med en så stor omsorg som möjligt om människors välbefinnande och jordens ändliga resurser. Det skulle verkligen ligga i linje med stadens mål om att vara en ledande hållbar evenemangsstad.

Thomas Andersson, VD