Visit Stockholms fokus 2017

Besöksnäringen är en av de snabbast växande och föränderliga branscherna. För oss på Visit Stockholm betyder det att vi gjort en hel del förändringar som gör att vi står väl rustade att möta ett nytt år.

För det första har vi satt ned foten kring vilket Stockholm vi kommunicerar. Vi marknadsför vår stad som Stockholm – the Capital of Scandinavia och vi är stolta för de värderingar som präglar Stockholm. Öppen. Jämlik. Inkluderande.

För det andra är Visit Stockholm stadens verktyg för kännedomsarbetet internationellt. Det betyder att vi kommer att bli stenhårda med att vårt uppdrag är att positionera Stockholm som stad. 

För det tredje är Visit Stockholm den naturliga samlande parten, som Destination Management Organisation är det vi som har och skall ha helikopterperspektivet. Vi kommer att ha en tät och regelbunden kontakt med Stockholms besöksnäring. 

För det fjärde tänker vi driva och starta projekt som utvecklar Stockholm som destination tillsammans med er aktörer. Ett av årets första projekt fokuserar på digitalisering – hur kan vi samverka för att förbättra upplevelsen av Stockholm som en digital stad i framkant? Ett annat projekt handlar om nya direktlinjer till Arlanda och ett tredje om att skjuta fram våra positioner i Kina. Vi stärker också vår förmåga att locka hit kongresser i ett projekt tillsammans med akademin.

För det femte tar Visit Stockholm en tydligare roll regionalt och nationellt. Vi har kommit överens med Visit Sweden om en ny gemensam strategi för att få fler internationella besökare till Stockholm. Vi skjuter också fram Stockholms positioner i en rad andra regionala och nationella sammanhang. 

Thomas Andersson, VD

Besökare ger besökare

sabine_harordet_640x315

En gammal sanning säger att en nöjd besökare eller kund berättar om sina erfarenheter för 4 personer och en missnöjd för 10 – man pratade om hur det talade ordet spred sig ”word of mouth”. Idag pratar man om det nya begreppet ”word of mouse”, dvs att besökare sprider sina erfarenheter via en ”datormus” och via olika digitala kanaler där spridningen är långt mycket större än det talade ordet. Besökare väljer också i allt större utsträckning destination beroende på andras upplevelser. Vad betyder det för en destination?

Det betyder att vi tillsammans måste leverera den bästa möjliga upplevelsen. Besökares samlade erfarenheter skapar helheten och varje möte gör skillnad. Stockholm uppfattas idag som trendigt, innovativt och omtänksamt och besökarens förväntningar uppfylls på ett strålande sätt. Hela 87% skulle kunna tänka sig att rekommendera Stockholm till andra. Det är den bästa marknadsföringen vi kan få, och det vill vi se mer av.

Ibland handlar service om den där extra kunskapen – om att berätta något utöver det kunden frågar efter men som gör stor skillnad. Ibland handlar det om ett extra leende och känslan att få någon att känna sig extra välkommen. Stockholm Visitors Board har under våren genomfört ett antal inspirationsutbildningar i Stockholmskunskap. Vi har träffat över 200 personer som arbetar i front och som möter våra besökare. Vi vill ge möjlighet att lyfta blicken och att se sin roll i ett större Stockholmsperspektiv, att inspirera till ännu bättre service och ge kunskap om allt spännande som Stockholm har att erbjuda. Under våren har vi också diplomerat nya Stockholmsguider som på bästa sätt tar hand om Stockholms besökare och gör deras vistelse så bra som möjligt.

Något som andra destinationer plockar upp just med tanke på strålande leverans är olika sätt att involvera lokalbefolkningen som ambassadörer för destinationen. Hur får vi stockholmaren att jubla när spårvagnen till Djurgården är full av turister, när infarterna till arenorna är svårframkomliga eller när stan är avspärrad för ett idrottsevenemang? Jag tror att det bästa är att börja med sig själv. Vi är idag över 22 000 personer som arbetar i besöksnäringen i Stockholm. Sprid just din kärlek till Stockholm – till besökare, till dina vänner som arbetar med helt andra saker och så klart även till potentiella besökare till exempel via @visitstockholm på Facebook, Twitter eller Instagram. Tillsammans skapar vi de allra bästa ambassadörerna som sprider sin kärlek till Stockholm vidare.

Bifogat hittar ni som vanligt en uppdaterad aktivitetslista för de kommande tre månaderna. Klicka här!

Hälsningar Sabine
Chef Turistservice

Resebloggare – Framtidens påverkansfaktorer?

evaharordet_640x315_sergels

Att resebloggare får mer och mer uppmärksamhet och fokus är det nog ingen inom vår bransch som har missat. Huruvida det som de åstadkommer ger resultat och hur man på bästa sätt skall hantera och arbeta med dessa bloggare råder det däremot delade meningar om och bland vissa av våra konkurrerande städer är detta med bloggare fortfarande helt outforskad mark.

Resemässan ITB i Berlin, där vi deltog tidigare i år, har blivit en viktig mötesplats även för resebloggare. Där fanns en dedikerad monter enbart till det som kallas e-travel där det under hela mässan hölls seminarier och paneler runt det ämnet och där många av dessa resebloggare samlades.

”Resebloggosfären” växer snabbt och det blir allt viktigare för de som anser sig vara etablerade bloggare att kunna skilja sig från den stora massan av små, nystartade bloggar. En trend är därför att man  börjar samla sig i så kallade ”bloggkollektiv” där flera bloggare med olika inriktning organiserar sig för att ha en gemensam plattform gentemot bland annat oss som destinationsbolag. En utveckling är att erbjudandet från bloggare går från att röra endast bloggar och social media till bland annat copywrite-tjänster, bild- och videoproduktion, samt framtagande och genomförande av hela kampanjkoncept.

Ett ämne som det pratas mer och mer om och som engagerar många är huruvida bloggare ska få betalt för att skriva om en destination eller inte. Det höjs röster från de största och mest inflytelserika bloggarna med önskemål om ersättning. Det finns ingen riktig praxis runt detta ännu och vi liksom många av våra kollegor bland destinationsbolag känner oss fortfarande fram kring hanteringen av denna fråga. Det vanligaste är att man som destinationsbolag inte betalar för ett ”vanligt” bloggbesök då det likställs med vilket journalistbesök som helst, men att om man anlitar ett av bloggkollektiven för att stötta upp en kampanj eller liknande så utgår ersättning för det. Det här är något vi diskuterar internt för att se hur vi skall förhålla oss till och hantera framöver.

Vår ambition är att vi skall vara bäst bland våra konkurrerande städers destinationsmarknadsföringsbolag på att hantera bloggare. Sedan ett år tillbaka arbetar Emilia Geijer som primär bloggkontakt  hos oss, detta för att vi så snabbt som möjligt skall få en bra kunskap och överblick över hur dessa bloggare arbetar och vad dom eventuellt kan tillföra Stockholm som besöksdestination. Har ni frågor gällande detta ämne så är ni välkomna att kontakta Emilia Geijer på emilia.geijer@stockholm.se

Vi kommer inom kort att få tillfälle att återkomma till detta ämne här på vår partnerblogg!

Bifogat hittar ni som vanligt en uppdaterad aktivitetslista för de kommande tre månaderna. Klicka här!

Hälsningar Eva
Chef Privatresor

Karin har ordet – En kongressvärld i förändring

Karin_Conventions_320Året har börjat i en rasande fart och vi har redan varit ute och flugit och flängt en del.

Christian har varit på roadshow i USA tillsammans med några av våra partners; Marriott, Münchenbryggeriet och DMC Sweden. Den här gången besökte vi Atlanta, Ft Lauderdale och Miami. Vi ser en klart uppåtgående trend för USA-marknaden, framförallt gällande incentiveresor. En del i detta är självklart den ökade tillgängligheten i och med att Norwegian nu har startat sin direktflyglinje mellan Ft Lauderdale och Stockholm. Resan resulterade också i två artiklar i Prevue Magazine och Sun Sentinel, som är Ft Lauderdales och södra Floridas största dagstidning.

Convene är en nystartad workshop i Vilnius där endast utställare från Baltikum och Skandinavien får delta och som samlar många köpare från Tyskland och Holland. Vi var med för andra året i rad och märkte av ett fortsatt stort intresse för Stockholm och hoppas på fler utställare från Stockholm till nästa år.

Vi har också varit i Holland på en säljresa, deltagit på en mässa för holländska MICE-köpare i Amsterdam tillsammans med Artipelag och Clarion och Hanna är just nu i Cannes på en workshop med brittiska och tyska köpare. Dessutom har vi under de första två månaderna mottagit flertalet organisationer på site inspection här i Stockholm.

I början av februari deltog jag på EMEC, MPI:s europeiska möte. Kongressen, med ca 300 deltagare, ägde rum på en helt ny anläggning i Krakow, en stad som nu satsar en hel del på att attrahera möten. Det pratades mycket om att företagens budgetar för möten nu är tillbaka på ungefär samma nivåer som innan finanskrisen, men att mer ska rymmas inom budgeten – man vill få ut mer av mötet, man är mer kritisk och ROI är ännu mer i fokus.

Jag har även varit i Berlin tillsammans med Stockholmsmässan. Där träffade vi bl a K.I.T. och CPO Hanser, två kongressorganisatörer som har många stora möten. Vi åkte hem med en hel del information som vi kommer att ha nytta av i vårt fortsatta arbete att attrahera de stora kongresserna.

Det jag har reflekterat över under mina nedslag på olika ställen i Europa under den senaste tiden och efter att ha samtalat med och intervjuat ett antal olika kongressorganisationer, är att det händer en del nya saker inom kongressvärlden just nu och här kommer ett par exempel.

Europeiska kongresser har under åren fått allt fler delegater från Asien och Mellanöstern. Anledningen är bland annat att de europeiska kongresserna har haft en hög vetenskaplig nivå, samt att det generellt inte är lika hårda visumregler i Europa som i exempelvis USA. Nu börjar en del europeiska organisationer därför att titta mer och mer mot Asien och arrangera möten där. En del har redan börjat ta ”the best of” från sitt europeiska möte och gör något av det i Asien, en del tittar till och med på att lägga in en asiatisk destination i sin rotation. Långt ifrån alla tänker så här, men det är ändå något intressant som håller på att hända. Anledningen är att det finns mer pengar att hämta på dessa ”nya” destinationer. Sponsorerna når nya marknader och flera destinationer går in och stöttar kongresser ekonomiskt för att de ska komma dit.

Unga läkare och forskare önskar andra typer av mötesformat, mer interaktivt och mer diskussioner. Detta påverkar vilken typ av lokaler eller anläggningar som efterfrågas. Man vill kunna vara mer flexibel och ett måste är att det finns fungerande wifi.

Detta innebär både faror och möjligheter för Stockholm. Jag vet inte om vi ska dra alltför stora växlar på det här med att en del kongresser sneglar österut, men det är klart att det skulle kunna innebära ökad konkurrens. Men när det kommer till flexibla mötesanläggningar och kreativa möteslösningar, då har Stockholm mycket att erbjuda!

Den här veckan samlas alla ICCAs skandinaviska medlemmar i Uppsala för att utbyta erfarenheter och lära oss mer av varandra. Jag hoppas och tror att jag kommer att träffa några av er där.

Hälsningar, Karin
Chef Stockholm Convention Bureau

För fullständiga kontaktuppgifter till oss alla klicka här!

Klicka här för att se aktivitetslistan för mars-maj!

Eva har ordet – Full fart framåt!

SVB_Eva_Camel_340

Äntligen har ett nytt och härligt spännande år börjat. Nu skall de aktiviteter som planerades under 2014 genomföras, för att inte tala om alla nya möjligheter till internationell synlighet som dyker upp under året där vi gör allt vi kan för att få en så konstant uppmärksamhet runt Stockholm som besöksdestination som det bara går. Vi är redo!

Detta är det första av månatliga inlägg där jag och Karin omväxlande skall fokusera på kommande aktiviteter inom affärsområdet Privatresor & Turistservice och Möten & Kongresser. Vi kommer i samband med dessa inlägg även att publicera en aktivitetslista för tre månader framåt. Allt för att du som partner skall ha en tydlig bild över var och när vi gör nerslag.

Under de kommande veckorna kommer Lotta att sätta detaljerna runt vår medverkan på ITB i Tyskland samtidigt som Stockholmsguiden 2015 färdigställs för lansering i mars. Indien är en marknad vi kikar på allt mer intensivt och som ett led i att lära oss mer om hur vi på bästa sätt profilerar Stockholm på den indiska marknaden så är Josefin i Indien just nu för att delta på resemässan SATTE i Delhi tillsammans med Stockholmspartners. Josefin passar dessutom på att tillsammans med VisitSweden göra besök på svenska ambassaden och konsulatet. För Stockholm Gay and Lesbians räkning åker Christina på Roadshow till USA i februari tillsammans med nätverkspartners. Ett 20-tal företag kommer att besökas.

För Stockholm Cruise Network genomför Claudia tillsammans med VisitSweden och Costa Cruises en Roadshow i Italien, detta med anledning av att Costa Cruises kommer till Stockholm med fartyget Luminosa hela 17 gånger under denna säsong. Claudia är dessutom i full färd med förberedelserna inför kryssningsmässan ”Cruise Shipping Miami” i USA i mars.

Under Stockholm Design Week som går av stapeln den 1-8 februari passar vi på att visa upp Stockholm för ett 40 tal designjournalister som bjudits in tillsammans med Svenska Institutet och Stockholmsmässan. Vi ser även fram emot att programmet ”Foodi List” skall filma i Stockholm i mars. Det är ett program som kommer att sändas via Discovery och National Geographic under 2016 och vi hjälper produktionen före och under vistelsen i Stockholm genom att tipsa om innehåll, knyta kontakter och lägga program. Det känns redan nu som att det kommer att bli ett ”TV år”. Redan i början av januari tog vi emot det första TV-teamet och vi har redan ovanligt många förfrågningar om att få komma och spela in TV program i Stockholm.

Något jag ser fram emot med spänning är lanseringen av våra kampanjsidor som beräknas kunna lanseras i februari. För att vi på ett flexibelt sätt ska kunna driva webbkampanjer i egen regi har vi gjort en plattform som vi kan fylla med Stockholmsinspiration utifrån olika teman och syften. Upplägget gör att vi snabbt kan skapa kampanjer som anpassas för specifika språk, intressen och marknader, samtidigt som det drar fördel av visitstockholm.com och dess inarbetade adress. Dessutom knyter det an till vår nyligen lanserade budskapsplattform och skapar igenkänning genom vår grafiska profil. Håll utkik på bloggen efter mer information vid lansering!

Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan det stöd vi får från er, våra partners. Vår ambition är att på ett professionellt och fokuserat sätt bidra till en positiv utveckling av Stockholm som besöksdestination. Hör gärna av dig om du vill veta mer om oss eller det vi gör.

Full fart framåt!

Hälsningar, Eva
Chef Privatresor

För fullständiga kontaktuppgifter till oss alla klicka här!

Klicka här för att se aktivitetslistan för januari-mars!

Nu är den här – Summeringen av 2013 års aktiviteter!

Hur mycket hinner man göra på ett år? En hel del visar det sig.

Vi är mitt uppe i en hektisk period med nyöppnade Stockholm Visitor Center i Kulturhuset, roadshow i USA, aktiviteter på mässor i Finland, Ryssland och Tyskland och ett stort antal journalist- och agentbesök. Men vi har också tittat lite i backspegeln och summerat och sammanfattat alla de aktiviteter som vi på Privatresor och Turistservice genomförde under förra året.

För att komma till rapporten klickar du här!

Vi vill rikta ett stort tack till alla er partners för ett gott samarbete. Vi är djupt tacksamma för ert stöd, er inspiration och inte minst för ert förtroende.

Har du frågor och funderingar, så är du självklart välkommen att höra av dig till oss.Trevlig läsning!

Tack till dig som kom på vårt frukostmöte den 21 februari!

Det var många av er partners som ville veta mer om hur vi bearbetar den amerikanska marknaden.

Ett stort tack till er som kom, till Hotel Sheraton som ställde upp med lokal och till Lotta Thiringer och Mats Wessman från VisitSweden som berättade om hur vi tillsammans arbetar med att få fler amerikanska gäster till Stockholm.

Som utlovat hittar du marknadsrapporten om USA här>>
Våra inplanerade aktiviteter i USA ser du här>>

Vill du veta mer om hur du kan vara delaktig i våra aktiviteter? Kontakta:

Leisure Travel
Josefin.haraldsson@stockholm.se

Stockholm Cruise Network
Claudia.Quas@stockholm.se

Stockholm Gay & Lesbian Network
Christina.Guggenberger@stockholm.se

Stockholm Convention Bureau (MICE)
Christian.bergstrom@stockholm.se

Hoppas vi ses på våra kommande frukostmöten. Plats och datum kommer att publiceras här på bloggen inom kort.

Eva Camél Fuglseth med kollegor
Stockholm Visitors Board

2012 års aktiviteter sammanfattade!

Första halvan av året har snart gått, hur ofattbart det än känns. Vi är mitt uppe i en hektisk period där många av våra marknadsföringsaktiviteter har satt igång, höstens aktiviteter planeras,  samtidigt som vi rustar oss för att på allra bästa sätt ta emot alla de besökare som väntas komma till Stockholm i sommar. Första kryssningsfartyget för säsongen lägger till redan imorgon! 

Även om vi har fullt fokus framåt så är det viktigt att titta tillbaka, reflektera, summera och utvärdera. Vår vana trogen har vi därför sammanfattat de aktiviteter som genomfördes i en årssammanfattning. Nedan får du en snabb överblick över de aktiviteter vi på Privatresor & Turistservice genomförde under förra året.

Vi vill rikta ett stort tack till alla partners för ett gott samarbete. Utan ert stöd och engagemang skulle inte detta vara möjligt!

För att få en snabb överblick över rapporten så kan du starta Prezi-spelaren nedan. Klicka i nedre högra hörnet för helskärm. Välj autoplay eller klicka dig igenom presentationen med hjälp av pilarna.

För att läsa och ladda ned hela rapporten klicka här!

Trevlig läsning!

Nytt år – nya möjligheter!

Från Vision till handling. Nu blickar vi framåt!

När ni läser det här har vi förhoppningsvis precis träffat många av er på Stockholmsdagen. Vi hoppas att ni hade en bra, informativ och underhållande stund tillsammans med oss, men framförallt att ni fick en inblick i hur vi tänker arbeta de kommande åren för att fortsätta att locka fler besökare till Stockholm och inte minst hur viktiga ni är i den processen. Utan er går det inte!

På avdelningen Privatresor och Turistservice arbetar vi just nu för fullt med att färdigställa vår aktivitetslista för året samtidigt som vi färdigställer vår årsrapport från 2012. Årsrapporten kommer vi att lägga upp här på bloggen i början på mars. Aktivitetslistan för året hittar ni här. Det är naturligtvis ett levande dokument och kommer sannolikt att förändras under året. Ambitionen från vår sida är att göra  fler evenemang tillsammans med er partners.

I slutet av förra året lanserade vi den här bloggen för att förbättra kommunikationen med er om våra olika aktiviteter. Tillsammans med våra frukostmöten, som vi fortsätter med under 2013, så hoppas jag att ni känner er delaktiga och informerade om det vi alla brinner för dvs. att få fler tillfälliga besökare till Stockholm året runt och dessutom tillhandahålla förstklassig turistservice!

Det var med stolthet och glädje som nyheten om ”nylanseringen” av Stockholmskortet fick inleda året på bloggen. Stockholm har nu inte bara Europas bästa stadskort, vi har även det snyggaste. Stockholmskortet visar på den ambition vi har om att det vi gör skall hålla hög kvalité och helt ligga i linje med vårt varumärkeslöfte om Stockholm som innovativt, omtänksamt och trendigt. Världsklass!

Jag och mina kollegor skall göra vårt yttersta för att Stockholm skall fortsätta visa positiva besökssiffror. Utländska privatresenärer är mindre konjunkturkänsliga än affärsresenärer. Det är även den grupp besökare vi har möjlighet att påverka vad gäller val av tidpunkt för resan. Privatresandet har därmed en stor betydelse vad gäller att generera intäkter och inte minst säkra arbetstillfällen till Stockholm.

Här är några exempel på satsningar vi planerar under 2013

  • Intensifiera destinationsmarknadsföringen på Facebook
  • Storsatsa på den finska marknader
  • Jobba mer med PR
  • Utveckla e-learningverktyg för utbildning av reseledet
  • Marknadsföra www.visitstockholm.com/traveltrade och Traveltradebloggen
  • Vidareutveckla Stockholmsutbildningen
  • Lansering av Stockholmsfilm samt ny webbplattform för Stockholm Gay and Lesbian Network
  • Ökade marknadsföringsinsatser i UK samt Tyskland via Stockholm Cruise Network

Hela vår aktivitetsplan för 2013 hittar ni här.

Jag och mina kollegor ser fram emot ännu ett innehållsrikt och inte minst framgångsrikt Stockholmsår tillsammans med er!

Eva Camél Fuglseth
Chef Privatresor & Turistservice