Stockholm ökar med 7% i oktober

Under oktober gjordes 929 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Det är en ökning med 60 000 gästnätter, dvs. 7 procent, i jämförelse med samma månad föregående år. I Sverige som helhet ökade antalet gästnätter med 2 procent under motsvarande period.

Ökningen beror främst på antalet svenska besökare, som ökade med 8%. Antalet internationella gästnätter ökade också under samma period med 4%. Det är främst gästnätterna från utomeuropeiska gästnätter som växer starkast även om de nordiska och europeiska gästnätterna också ökar. Uppgångar under månaden noteras för viktiga marknader som Tyskland, Frankrike och Ryssland, medan utvecklingen från Storbritannien, USA, Italien och Spanien var negativ.

Stockholm fortsätter att vara motorn i svensk turism. Under årets tio första månader gjordes 9,4 miljoner gästnätter i Stockholms Län, vilket är en ökning med 2 procent i jämförelse med 2012.

Klicka här för att läsa hela rapporten för oktober och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.