150 000 följare!

Vi växer så det knakar!
150 000 följare i våra sociala kanaler.

Under de senaste åren har vi haft en mycket tydlig strategi för hur vi skall få våra sociala kanaler att växa och framförallt engagera våra följare.

När vi nu avslutar och summerar 2014 kan vi konstatera att vår strategi har givit resultat. Vi går in i nästa år med över 150 000 följare på facebook, twitter, instagram och vk men ännu viktigare, vi har lyckats skapa ett rekordhögt engagemang bland de som följer oss. Helt enligt de mål vi satt upp.

Under året har vi jobbat fokuserat på att förtydliga budskapet genom en tydligt genomarbetad innehållsplan, och inte minst skaffat nödvändiga mätverktyg för att löpande kunna utvärdera de insatser vi gör.

Våra sociala kanaler skall komplettera varandra och hjälpa oss att på ett kostnadseffektivt sätt marknadsföra Stockholm – The Capital of Scandinavia, och på så sätt säkra en fortsatt positiv utveckling av gästnätter och besökare.

Under nästa år kommer vi att fokusera på ett fortsatt högt engagemang och starkt ambassadörskap bland våra följare.

Så här säger Eva Camél Fuglseth, Chef Privatresor och Turistservice:

Det är alltid glädjande att kunna säga att en strategi får önskad effekt och när det gäller våra sociala kanaler kan vi konstatera att vi satsat rätt. Vi har en bred kompetens och ett stort engagemang för kommunikation inom vår organisation och jag känner mig trygg med att vi även fortsättningsvis skall kunna göra bra satsningar och ligga i framkant vad gäller att positionera Stockholm och dess utbud i sociala kanaler.

 

Har ni några frågor om våra sociala kanaler, kontakta gärna Stina Bengtsson.