Stockholm benchmarkar

sth_0016_Low-res

Som en del i vårt dagliga arbete följer vi på Visit Stockholm kontinuerligt olika städer och hur de arbetar med både investeringsfrämjande och besöksfrämjande. De fem städer som vi valt ut och håller lite extra koll på är Amsterdam, Berlin, Hamburg, Köpenhamn och London. Dessa har valts ut utifrån likheter med oss i Stockholm på grund av hur de är organiserade och hur de jobbar för att vara attraktiva, men också utifrån hur företag och besökare resonerar inför sitt beslut om att åka hit eller etablera sig här.

Förra veckan släppte European Cities Marketing siffror preliminära siffror för utvecklingen förra året. Europeiska städer ökade med 3,6 procent i genomsnitt och Stockholm växte med 4,1 procent som jag skrivit om tidigare. Jämfört med de städer vi benchmarkar med klättrade Hamburg med 5,5 procent, medan utvecklingen i Köpenhamn (upp 4 procent) och i Berlin (upp 2,7 procent) var lite sämre än Stockholm. Amsterdam ökade med 7 procent vilket gör att Stockholm sannolikt tappar till plats 12 i Europa när den definitiva rapporten kommer i juni.

Förra veckan deltog vi också på ett av European Cities Marketings årliga möten i Gdansk tillsammans med kollegor från över 60-talet städer runt om i Europa. Temat för mötet vad ”Strategizing the DMO of the future” och det är helt klart många andra städer som står inför samma utmaningar som oss i Stockholm. Förändrade målgrupper, resemönster, bokningsbeteenden, digitaliseringen, delningsekonomin och lokalbefolkningens inställning till turister i den egna staden är utmaningar som är allas vår vardag. Vi följer utvecklingen för att förändra och utvecklas som destinationsbolag för att utveckla hela destinationen Stockholm. Vi ska fortsätta att vara relevanta för er i besöksnäringen, det är en av våra främsta uppgifter både nu och framåt.

Den slutgiltiga ECM Benchmark Report för 2016 släpps i juni, så vi lär få anledning att återkomma till hur Stockholm står sig i den Europeiska konkurrensen på kort och lång sikt.

Mer information här:

http://www.europeancitiesmarketing.com/research/reports-and-studies/ecm-benchmarking-report/

http://en.calameo.com/read/000674014470e94f01b29?bkcode=000674014470e94f01b29&bgcolor=efefef

Thomas Andersson, VD

82% fler kinesiska gästnätter i Stockholm i januari

Trygg_VinterVy_0352_Low-res

Den första månaden på året visar en ökning av det totala antalet gästnätter med +10% jämfört med året innan. Dessutom står Stockholm starkt på den kinesiska marknaden med en stor ökning.

De internationella besöken i Stockholm stod för en ökning på +10% och de nationella besöken stod för +11% under januari, jämfört med året innan. Kina står för den största ökningen med +82% fler antal kommersiella gästnätter.

– Det är en positiv utveckling som visar att vårt arbete ger resultat. Besöksnäringen är oerhört viktig för jobben och tillväxten i Stockholm, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Visit Stockholm har jobbat länge för att positionera Stockholm i Kina, och nu ser vi resultat som motiverar oss att fortsätta säger Thomas Andersson, vd. Det är en satsning som vi vill göra tillsammans med besöksnäringen. Det kinesiska nyåret inföll i januari och vi ser hur viktigt det är att positionera Stockholm på andra marknader med högtider som infaller på andra tider än våra. Det är också viktigt att vi har fått en direktlinje till Hong Kong, och att vi får fler direktlinjer i framtiden.

För mer information, kontakta:
Karin Wanngård: +46 (0) 76 122 92 35
Sabina von Greyerz, PR Manager Visit Stockholm: +46 (0) 8 508 280 69

Stockholm på ITB

ITB

ITB i Berlin, som går av stapeln nu i dagarna, skjuter in sig på tre områden. Det handlar om trygghet och säkerhet, digitalisering och artificiell intelligens (AI). Ganska glödheta ämnen alla tre för besöksnäringen. Visit Stockholm följer detta på plats och vi jobbar under året med två av de tre ämnena.

Trygghet och säkerhet var uppe i december förra året när jag träffade mina vd-kollegor från Europa på ett av våra återkommande möten. New York berättade om sitt arbete med krisplanering och vi har en del att lära. Därför har vi på Visit Stockholm dragit igång ett arbete för att få till en planering som liknar den som finns i New York. Jag hoppas återkomma i ämnet under året.

Sedan är det digitaliseringen som är ganska given. Tillsammans med flera aktörer i besöksnäringen har vi startat ett projekt som har till syfte att förbättra besökarens digitala upplevelse av Stockholm. Projektet är i startgroparna och kommer att rulla i två år. Även här återkommer vi med mer information, eller så kan du höra av dig till mig om du vill veta mer redan nu.

Det mesta som händer på AI-området är verkligen spännande, mycket är relaterat till forskningen ännu. Besöksnäringen har inte en tillräckligt stark koppling till akademin så här gäller det för alla att hålla fötterna framme.

För ett par veckor sedan hade vi en presentation för intresserade kollegor i besöksnäringsbranschen om hur vårt nya arbetssätt med Visit Sweden ser ut. Sammanfattningsvis kan man säga att vi tillsammans för första gången fokuserar på att huvudstaden är den främsta ingången till ett besök i Sverige. Det är viktigt att slå fast av flera olika anledningar. Du som vill veta mer om både samarbetet och hur man som aktör kan vara en del av Stockholms utveckling är välkommen att höra av dig!

Jag har varit i Istanbul för att prata på World Tourism Forum Global Meeting om Stockholm som besöksdestination. Vi fick ett stort utrymme på en bra kongress med andra talare som David Milliband och Jack Straw. Det är slående att vi är långt fram i vår destinationsmarknadsföring om man jämför med andra på det sätt vi ser resenären och på det sätt vi positionerar Stockholm med värderingsstyrd kommunikation.

/ Thomas Andersson, VD

Stockholm motorn i Sveriges besöksnäring – 13,5 miljoner gästnätter under 2016

Christmas_Market_Old Town_Photo_Jeppe Wikström_Low-res

2016 blev ett rekordår för Stockholms besöksnäring med drygt 13,5 miljoner gästnätter vilket gav en total ökning på mer än +4%. Årets sista månad ökade de internationella gästnätterna med +14%.

De internationella besöken i Stockholm stod för en ökning på +4,6% och de nationella besöken stod för +3,8% jämfört med året innan. De största marknaderna ligger, liksom förra året oförändrade i toppen, Tyskland, Storbritannien och USA. Kina står för den största ökningen under året, +37%, en marknad som Stockholm har arbetat aktivt för att nå.

– Jag är stolt och glad över att Stockholm är så attraktivt på den internationella marknaden, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Ett målmedvetet arbete har gett resultat och det är viktigt att vi vågar fortsätta satsa, det visar inte minst succén med Eurovision. Staden ska fortsätta bidra till att besöksnäringen har de allra bästa förutsättningarna och med den här ökningen kommer vi närmare vårt mål att vara en av Europas tio främsta besöksdestinationer.

– Det här visar att vi tillsammans med hela besöksnäringen lyckats positionera Stockholm som en öppen och välkomnande stad, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm. Under kommande åren ska vi inkludera fler aktörer och vässa arbetet med Stockholm som ett alternativt resmål som inte bara står för design och god mat, utan för tech, jämställdhet och människors lika värde.

Läs hela rapporten

För mer information, kontakta:

Karin Wanngård: kontakta pressjouren tel +46 (0) 761 22 92 35
Sabina von Greyerz, PR Manager Visit Stockholm , tel +46 (0) 8 508 280 69

OS – ett lyft för besöksnäringen

Royal_Palace_Sprint_6_Photo_Henrik_Trygg_High-res

Det är väl känt att de olympiska spelen ger positiva samhällsekonomiska effekter, inte minst via besöksnäringen. Det gäller såväl för perioden före, under som efter evenemanget. Stockholm skulle få en kraftfull exponering som ger stora möjligheter att öka attraktionskraften både som besöksmål för turism och etableringsplats för företagande. Som VD för Visit Stockholm gläds jag därför åt att vi i Stockholms stad nu förbereder en intresseanmälan, det skulle få stora effekter på Stockholms besöksnäring.

Motiven för att utreda en ansökan om att hålla vinter-OS och Paralympics 2026 bottnar främst i att Stockholm är en idrotts- och evenemangsstad. Vi har de senaste tio fått en allt större erfarenhet av att arrangera stora och framgångsrika nationella och internationella evenemang.

Lika viktigt är det att Stockholms näringsliv i samband med spelen får ett skyltfönster mot omvärlden och i och med det får vi en möjlighet att lyfta fram våra styrkor; innovationskraft, hållbarhetslösningar, och tech.

Förutom en skjuts i besöksnäringen och arbetstillfällen finns tydliga mervärden för stockholmarna. Ett OS skulle bidra till social hållbarhet och ett ökat fokus på tillgänglighet för alla, inte minst tack vare Paralympics som hålls efter vinterspelen.

Olympiska kommitténs mål stämmer väl överens med Stockholms ambitioner om social, ekonomisk, miljömässig och demokratisk hållbarhet. Vi har därför en möjlighet att skapa de mest hållbara vinterspelen någonsin och därför bli en internationell ledstjärna.

Resultatet skulle kunna bli ett OS som kan vara en förebild, där fokus ligger på att förena ett riktigt bra genomfört evenemang med en så stor omsorg som möjligt om människors välbefinnande och jordens ändliga resurser. Det skulle verkligen ligga i linje med stadens mål om att vara en ledande hållbar evenemangsstad.

Thomas Andersson, VD

Visit Stockholms fokus 2017

Besöksnäringen är en av de snabbast växande och föränderliga branscherna. För oss på Visit Stockholm betyder det att vi gjort en hel del förändringar som gör att vi står väl rustade att möta ett nytt år.

För det första har vi satt ned foten kring vilket Stockholm vi kommunicerar. Vi marknadsför vår stad som Stockholm – the Capital of Scandinavia och vi är stolta för de värderingar som präglar Stockholm. Öppen. Jämlik. Inkluderande.

För det andra är Visit Stockholm stadens verktyg för kännedomsarbetet internationellt. Det betyder att vi kommer att bli stenhårda med att vårt uppdrag är att positionera Stockholm som stad. 

För det tredje är Visit Stockholm den naturliga samlande parten, som Destination Management Organisation är det vi som har och skall ha helikopterperspektivet. Vi kommer att ha en tät och regelbunden kontakt med Stockholms besöksnäring. 

För det fjärde tänker vi driva och starta projekt som utvecklar Stockholm som destination tillsammans med er aktörer. Ett av årets första projekt fokuserar på digitalisering – hur kan vi samverka för att förbättra upplevelsen av Stockholm som en digital stad i framkant? Ett annat projekt handlar om nya direktlinjer till Arlanda och ett tredje om att skjuta fram våra positioner i Kina. Vi stärker också vår förmåga att locka hit kongresser i ett projekt tillsammans med akademin.

För det femte tar Visit Stockholm en tydligare roll regionalt och nationellt. Vi har kommit överens med Visit Sweden om en ny gemensam strategi för att få fler internationella besökare till Stockholm. Vi skjuter också fram Stockholms positioner i en rad andra regionala och nationella sammanhang. 

Thomas Andersson, VD

1,1 miljoner gästnätter i november i Stockholm

Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var en ökning med 5 % jämfört med förra året.

De utländska övernattningarna minskade med 3 %. Cirka 74 % av övernattningarna kom från inhemska övernattningar som ökade med 8 % jämfört med november 2015.

De nordiska övernattningarna minskade totalt med 2 % jämfört med november 2015. Norge hade flest övernattningar, något som minskade med 7 %, följt av Finland, som ökade i sin tur med 5 %. För de övriga Europeiska länderna exklusive Norden minskade antalet gästnätter med 1 %.

– Jag är glad att vi ligger över 1 miljon gästnätter per månad, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad. Det är viktigt för besöksnäringen och hela Stockholms ekonomi.

– Vi ligger stabilt över en miljon gästnätter, det är mycket glädjande, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm.

I Stockholms län har genomsnittspriset för en hotellnatt ökat sedan samma månad 2015, även hotellens intäkter har ökat jämfört med i fjol.

Läs mer i rapporten här.

Stockholm och Sverige i gemensam strategi för fler internationella besökare

Foto: Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Nu satsar Visit Sweden och Visit Stockholm på ett djupgående samarbete över fem år för att stärka bilden av Stockholm och Sverige. Det ska leda till fler utländska turister som upplever livsstilen i Stockholm och Sverige, och ett av målen är att staden ska vara bland de tio mest populära städerna i Europa för besökare.

Ett helt nytt samarbete mellan Stockholm och Sverige ska stärka landets och stadens varumärke och leda till fler internationella besökare.

– Besöksnäringen växer så det knakar och är en jobbmotor i hela landet. Jag är mycket glad över att Visit Stockholm och Visit Sweden inleder det här samarbetet, det ökar möjligheterna ytterligare för Sverige att attrahera besökare från hela världen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ett nyfiket och inkluderande Stockholm med kreativ kultur, öppet för intryck från omvärlden och med en unik skärgård, sticker ut i jämförelse med andra europeiska storstäder. Det är samtidigt värden som rimmar väl med det som Sverige ofta uppmärksammas för.

– Stockholm är en fantastisk plats inte bara för oss som bor här utan också för utländska turister. När landet och huvudstaden jobbar ihop för att öka antalet besökare får vi fler som spenderar pengar och sprider bilden av Stockholm och Sverige, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och rankad som en av de bästa platserna i världen att leva och bo på. Staden är hemstad för talanger och framgångsrika start-ups. Stockholm har också en informell livsstil som uppskattas av många Sverigebesökare. Det är några av de styrkor som kan lyftas upp i den gemensamma marknadsföring som Visit Stockholm och Visit Sweden nu planerar.

– Vi tror starkt på kraften i att landet och staden samarbetar och hoppas att det kan sätta en standard för andra länder, säger Thomas Andersson, vd på Visit Stockholm.

– Sverige och Stockholm har en progressiv musikscen, en rik matkultur och många design- och modeupplevelser, exempel på den svenska livsstil som vår internationella målgrupp vill ta del av och lära känna, säger Thomas Brühl på Visit Sweden.

Marknadsföringen kommer att rikta sig till en nyfiken grupp resenärer som söker unika upplevelser och vill resa till annorlunda platser. Hållbar livsstil, jämlikhet och ett öppet samhälle är andra viktiga parametrar som spelar in vid deras val av resmål. Visit Sweden och Visit Stockholm kommer att fokusera på de resenärer i målgruppen som är aktiva på digitala plattformar och kan sprida budskap vidare i sina nätverk.

– Det finns många miljoner människor som vill upptäcka platser som Sverige och nu får vi större kraft att berätta hur speciellt Stockholm är. Genom att rikta oss till en målgrupp som influerar många fler att resa får vi en stor effekt över tid, säger Kristina Ösund, tf vd på Visit Sweden.

För att få effekt på den gemensamma kommunikationsstrategin kommer Visit Sweden och Visit Stockholm att samarbeta med flera aktörer i regionen och i olika branscher.

För mer information:
Thomas Andersson, vd Visit Stockholm AB
thomas.a.andersson@visitstockholm.se, 0761-22 85 17

Ömer Oguz, pressekreterare Stockholms stad
omer.oguz@stockholm.se, tel 076-122 92 34

Utländska övernattningar ökade med 3% i Stockholm

Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Det var en ökning med 5 % jämfört med oktober 2015. De utländska övernattningarna stod för 3%, det visar besöksstatistiken för oktober månad.

Av de nordiska övernattningarna står Finland för en ökning om 10%. Norge, som har flest gästnätter totalt sett minskade med 1%. För de övriga Europeiska länderna exklusive Norden ökade antalet gästnätter med 8 %. Flest övernattningar stod Storbritannien, plus 11 %, samt Tyskland, plus 14 %, för.

– Det är en bra ökning för en lågsäsongsmånad, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Oktobers siffror visar att Stockholm står starkt på en internationell marknad. Därför hoppas jag på ett bra helårsresultat, säger Thomas Andersson, vd för Visit Stockholm.

Klicka här för att läsa hela rapporten för oktober och även tidigare rapporter om besöksstatistiken i Stockholm.

Vill du få koll på stora och återkommande evenemang 2016-2018?

Sthlm_Events_2016-2018_640

Får du ofta frågor om vad som händer i Stockholm eller vill du själv få koll på vad som händer i ett lite längre perspektiv? Då ska du ladda ner den här evenemangslistan med stora och återkommande evenemang i Stockholm 2016-2018.
Klicka här för att ladda ner evenemangsbladet för 2016-2018 >>

För de senaste uppdateringarna om vad som händer i Stockholm, följ oss på FacebookInstagram och Twitter, eller sök i kalendariet på visitstockholm.com.

Vill du ha med ett evenemang i kalendariet?
Tipsa oss gärna genom att fylla i vårt formulär!